Motioner till Vålarö Vägförening

Hej alla grannar från Svärdsklova och Risö-Langö!

Jag hoppas att början på 2021 har varit er nådigt och att ni är så friska som ni kan vara.
Vi i Vägföreningen planerar att hålla stämma 2021-05-08 och antagligen blir det i en digital form.
Så om det är något ni vill lämna in en motion kring så ska 2021-01-15 vara sista datum.
Men med det sagt så inser jag att det är kort om tid för att denna information ska nå alla berörda men så är det skrivet i stadgarna.

Vi har vårt första styrelsemöte 2021-02-30 och i och med det är fönstret för motioner stängt.

Med vänlig hälsning,
Johan Roman, ordförande Vålarö Vägförening

Vattnet stängs av på Risö i helgen: 21-22 november

Dags att bära med vatten om ni skall ut till ön!

Frosten närmar sig och det är dags att tömma vattensystemet.

I kommande helg, antingen på lördag 21/11 eller söndag 22/11 kommer vi att stänga av vattnet ut till ön. Se också tidigare inlägg, här nedan, hur du går tillväga inför vinterstängningen.

Funderingar och frågor kring vattnet, kontakta Anders Risö 60.

Säsongsavslut på ön 2020

Snart dags för de flesta av oss att stänga landstället för säsongen och invänta våren! Det har väl historiskt varit en av de märkligaste somrarna med inflytande av pågående pandemin. Många besök på ön istället för andra resor och utflykter, vi som har tillgång till detta paradis kan skatta oss lyckliga av denna tillgång. Här nedan kommer ett par “kom-i-håg” inför säsongsavslutet.

Vattenavstängning

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje kran skall vara märkt med tomtnummer på en röd “snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders, vår vattenansvarige, att öppna samtliga kranarna för att tömma systemet på vatten efter det är avstängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika att skräp kommer in i slangen kan ni täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.
Återkommer med information när vattnet kommer att stängas av vid pumphuset, det normala är i början av november.

Säkra för högt vattenstånd

Tidigt i våras hade vi en (1) meter högt vattenstånd, då flöt det iväg flera bryggor, båtar, minst en spång och annat löst material. En del av detta kunde räddas och annat var borta. Säkra därför allt ni har nära strandkanten och lägg upp löst material högt ovanför vattennivån.

Lediga P-platser

Har ni behov av en extra parkering inför nästa säsong? Det finns fyra lediga p-platser för den som vill hyra en extra plats, kostnaden är 1.000 kr/säsong. Kontakta Ulrica Örtegren, Risö 60, om ni vill hyra extra p-plats.

Snart tillbaka

Några månader går fort och snart är vi tillbaka med ljuset, naturen, skärgården, djurlivet och allt annat vi får njuta av här ute. Hoppas alla får en God Jul och ett Gott Nytt år!

Information gällande Risövägen

Avstängd måndag 12 oktober kl. 06.00 till tisdag 13 oktober kl. 22.00

Johan Roman är ordförande i Vålarö vägförening och rapporterar enligt följande.


“Risövägen” (14356) mellan “Utflyktsvägen”, 219 och Risö/Langös båthamn, Maltbacken, kommer att beläggas nu i höst.
I dag är planerat startdatum 2020-10-12, 06:00, och planerat slutdatum är 2020-10-13, 22:00. Entreprenören har för avsikt att starta nere vid Maltbacken och jobba sig ut mot 219.

Jag har en förhoppning att vi och våra medlemmar kan hjälpa till genom att undvika att trafikera vägen under de två dagarna som det ska ta att utföra beläggningen och jag kommer att vara på plats som trafikvakt.

Vid eventuella frågor utöver denna information kontakta Johan Roman, Langö 78: johan.roman@telia.com

Arbetsdag: Nästa lördag 19 september på Risö & Langö

Nästa lördagen den 19 september är det dags för höstens arbetsplikt.

Ny ordning för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

På årsmötet föreslogs att vi tillsätter arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. En grupp, “Gula Slingan” har redan startat med sitt arbete att inventera vad som behöver göras längs med vår gemensamma stig.

På senaste styrelsemötet tog vi fram följande förslag för arbetsgrupper och ansvariga.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
  • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På lördag behöver vi också extra förstärkning till spångbyggen som kommer att ske runt gula slingan. Anmäl er gärna i förväg, via mail/sms, till Boson Johnsén, Risö 45, eller Ulrica Örtegren, Risö 60.

Vålarö Vägförening årsstämma 2020

Kallelse till uppskjuten stämma 5 september 2020

Stämma i Coronatider: Stämman 2020 kommer att genomföras, som en uppskjuten stämma, den 5 september 2020 kl 10.00 med max 50 personer som är fysiskt närvarande vid mötet och där övriga medlemmar kan delta digitalt (uppkopplat med hjälp av internet och med dator/smartphone med ljud och bild) eller via ombud (som deltar fysiskt vid mötet).

Stämman kommer att förenklas genom att endast besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året, framställning från styrelsen, kommande års budget med dito medlemsavgifter och val av förtroendevalda.

Mer info hittar du här: Vålarö Vägförening

4-Hjulingar på Risö

Köra Fyrhjuling på Risö

Några medlemmar har hört av sig till styrelsen om att de störs av oljudet från fyrhjuliga fordon som dessutom river upp i terrängen.

Vi har tagit upp frågan i styrelsen och kommit fram till att det inte ligger i vårt uppdrag att ”agera polis” på öarna i frågor som ligger utanför våra gemensamma anläggningar etc. Detta innefattar även frågor om vattenskotrar, frågor kring bygglov på medlemmars fastigheter, nedtagning av träd etc. som visst är viktiga frågor men som vi anser ligger utanför styrelsen uppdrag.

Som samfällighetsförening är vårt primära uppgift att hantera våra gemensamma anläggningar samt att även skapa en bra gemenskap för våra medlemmar där alla kan känna sig delaktiga. Vi besvarar givetvis också frågor från medlemmarna kring saker där det är otydligt hur vi agerar bäst som fastighetsägare på skärgårdsöar även om ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

I det aktuella fallet med fyrhjulingar, hänvisar vi till transportstyrelsen regler kring körning av fyrhjuliga fordon. Det finns tydliga regler vad som gäller för terrängkörning och om att köra fyrhjuliga fordon. Läs mer hos transportstyrelsen eller klicka på bilden här ovan för att läsa pdf-filen.

I övrigt är det vår förhoppning att vi grannar på öarna kan visa varandra den hänsyn som gör att vi alla kan njuta av vårt boende på bästa sätt. Om ni är osäkra på om något ni gör som stör era grannar, ställ gärna frågan direkt till dem. Om det är något er granne gör som stör er, informera dem gärna direkt om att det innebär en oangelägenhet för er så att ni kan komma överens.

Nedmontering telefonstolpar

I nästa vecka startar ett arbete med att ta ned gamla telefonkablar och stolpar. De som skall utföra arbetet har nu placerat sin båt längst ut på nocken av brygga 4, längst in i viken. Nedmonteringen startar på måndag och båten kommer att ligga på denna plats tills arbetet är utfört.