Hjärtstartare på Risö

Elektriker efterlyses!

Föreningen har installerat en Hjärtstartare vid dansbanan och vi har ytterligare en hjärtstartare som skall placeras vid fotbollsplan. För att installera hjärtstartaren behöver vi hjälp av en behörig elektriker och styrelsen efterlyser nu om det finns någon i vår förening som kan ställa upp och hjälpa till med denna installation.

Kontakta vår kassör Anders Knutsson, Risö 39, för vidare instruktion.

Färskvatten till Risö krånglar!

Ta med vatten i dunk.

Det är ett elfel i pumphuset och hydroforerna som trycker ut vattnet till ön fungerar ej.

Vi behöver hjälp av elektriker för att felsöka och åtgärda och i skrivandes stund har vi inga besked om när det kommer att ske.

Hjärt – Lung – Räddning – HLR utbildning 28 maj

Anmälan till utbildning

Förra året placerade samfälligheten ut hjärtstartare vid dansbanan och i år kommer ytterligare två hjärtstartare att placeras ut, en vid fotbollsplan och en på Langö.

För att använda hjärtstartare krävs att man har genomgått en HLR-utbildning, vilket kommer att ske under arbetspliktsdagen, lördag 28 maj.

OBS! anmälan krävs och det är ett begränsat antal som får plats, det är planerat att genomföra utbildningen vid tre olika pass under dagen och i varje grupp är det maximerat till 12 personer.

Pass 1 kl. 10:00-12:00
Pass 2 kl. 12:30-14:30
Pass 3 kl. 15:00-17:00

Anmälan ske genom detta formulär på google: (klicka på länken)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGIh-0blMUZ4Ov0ydpRbsNawmprl-aGQAd936A3mo5qFzDIQ/viewform?fbzx=-5152908944507049544

Arbetsplikt 28 maj

Lördag 28 maj med start kl 10.00, är det dags att kavla upp ärmarna.

Prioritet i år är att rensa/såga ner granar som är angripna av granbarkborre. Särskilt där risk finns att skada ex ledningar/ligger över gula slingan/stigar och för nära hus.

På grund av väderleken/torka kan eldning av ris med mera behöva ske vid senare tillfälle.

Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Respektive områdesansvarig samlar sitt område för genomgång av vilka träd som ska sågas ner/rensas bort. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med övriga förslag på vad som behöver åtgärdas.

Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Områdesansvariga

Färskvatten i kran

Vattnet är inkopplat!

Igår satte Anders Örtegren igång färskvattnet till våra fastigheter på Risö.

Anders meddelar att vattnet ser klart och fint ut, inte alls i likhet som vid starten för några säsonger sedan. Han rekommenderar dock alla att ta med en dunk med dricksvatten, så här i början av säsongen finns det risk för bismaker från ledningar och tankar.