Akut läge för vattnet till Risö!

Vattnet håller på att sina i brunnarna på fastlandet varpå alla ombedes att hushålla så mycket det går. Begränsa vattenanvändningen till det absolut nödvändigaste gällande matlagning etc.

Se gärna igenom era kopplingar på nytt för att undvika läckage och stäng av vattnet då ni lämnar ön. Givetvis är all form av bevattning, användning av högtrycksspruta, fyllande av badtunnor eller dylikt något som absolut inte får göras med det gemensamma vattnet.

Om vattennivåerna fortsätter att sjunka kommer vi att vara tvungna att stänga av vattnet helt och hållet för att hindra saltvatten från att tränga in och då orsaka permanent skada.

Boklådan har blivit bok-kistan

Nu är den äntligen här!

Boklådan har uppstått i ny skepnad i form av bok-kistan som Bertil och Kristina på Risö 12 ordnat så fint. Ett stort tack till er båda!

Information från styrelsen

Information och datum

Städdag  – Påminnelse om städdag 26/5 kl 10:00. Resp. områdesansvarig delger vad som ska fixas.

Facebook – För att nå ut med snabb information tipsar styrelsen medlemmar som inte idag är med i Facebookgruppen Risö-Langö att ansluta sig.

Hemsidan kommer fortfarande vara huvudkanalen för allt som rör Risö & Langö, Facebook ersätter inte hemsidan utan är ett komplement.

Parkeringskort – Årsstämman närmar sig och styrelsen kommer att i år endast dela ut 4 parkeringskort/fastighet, gamla överenskommelser om fler parkeringskort godkännes inte längre. Till nästa år 19/20 kommer antalet parkeringskort att öka till 5 st/fastighet.

Gamla bryggan vid Maltbacken – Styrelsen har tagit beslut om att med hjälp av samtliga medlemmar i Risö/Langö Samfällighetsförening ta nästa beslut om framtiden för gamla bryggan vid Maltbacken.
Bakgrund; Utökat behov och önskemål om extra båtplats har väkt tanken om att ersätta den gamla bryggan. Skicket på den gamla bryggans är undermåligt och risk finns idag att bryggan sliter sig vid hård blåst eller allmänt slitage. Kan åtgärdas genom att tillsvidare säkra upp bryggan och ev. stänga av möjligheten till att angöra bryggan. Så länge det finns en brygga kvar oavsett skick gäller det bygglov som finns sen tidigare.

Prisindikation/offert på ny brygga;
~ 200,000 kr komplett flytbrygga inkl. rivning/deponi av gamla bryggan, nytt landfäste, grind och y-bommar med plats för 18 båtar
I dagsläget finns inte ekonomi i föreningen för ny brygga utan kommer kräva banklån eller genom medlemmarna själva. Finansiering genom banklån är inte att rekommendera i och med att det blir ett s.k blankolån med hög ränta och kort amorteringstid. Vid 200,000 kr kommer det att kosta föreningen ca 52,000 kr/år under 5 år. Styrelsen vill att ni tar ställning och beslutar er om något av följande alternativ som kommer att röstas om vid årsstämman 30/6-18
DETTA GÖR ATT DET ÄR AV VIKT ATT MAN SKICKAR MED FULLMAKT TILL NÄRVARANDE PERSON OM MAN INTE KAN NÄRVARA MEN ÄNDÅ VILL GÖRA SIN RÖST HÖRD I FRÅGAN! 

  • Köpa båtplats ~ 20,000 kr/plats, hyresfritt ca 8 år, därefter 2,500 kr/år. Köpt båtplats återköpes ej av föreningen utan kan säljas vidare alt hyras ut till annan medlem, ej till extern båtägare.
  • Extra engångsinsättning på 3,000 kr/fastighet, genererar ca 210,000 kr, båtplatshyra vid ny brygga 2,500 kr/år. Eftersom brygghyra sedan kommer att inbringa mellan 25,000 till 40,000 kr/år till samfälligheten, kommer årsavgiften att kunna sänkas med ca 500 kr.
  • Skjuta på investeringen och spara ihop till finansieringen utan behov av nytt lån, vilket bör ta ca 3 år. Gamla bryggan säkras upp för att undvikas slita sig.

 I nuläget finns 9 st. intressenter av extra båtplats.

 Midsommar – Område 6 anordnar midsommarfirande, kl 13:30 börjar vi klä stången. Bidrag med blommor och björkris önskas för att göra midsommarstången extra fin?Fotboll på midsommardagen kl 11:00

Mer information kommer närmare midsommar på hemsidan och på anslagstavlan vid Maltbacken.

 Hälsningar från styrelsen