Förhandsbesked, vattnet är godkänt att dricka

Förhandsbesked fr Nyköpings vattenlaboratoriet, vattnet är godkänt att dricka, inga spår av bakterier finns. Provtagning kommer att utföras kontinuerligt under säsongen.
Intyg kommer sättas upp på anslagstavlan så fort det kommer per post.
Observera att grundvattennivån är mkt låg vilket påverkar tillgången av vatten till Risö.
Bevattning, fylla badtunnor etc och onödigt slöseri till annat än till hushållet är absolut förbjuden.
Trevlig helg