Vålaröruset 2019

Ett starkt gäng från Risö ställde upp i årets Vålarörus lördagen den 27 juli på samtliga sträckor 1,3, 3,7 och 7,4 km. Edvin och Patrik på Risö 6 kom på första och andra plats (3,7 km) och Bo på Risö 19 kom på tredje plats (7,4 km). Det var en riktigt stark insats eftersom det var väldigt varmt.

Heja!


Mer om laddstolpar på stämman söndag 21 juli

Efter den extra föreningsstämman på söndag har vi information och diskussioner kring laddplatser på Maltbacken. Detta är alltså inte en del av stämman men vi tänker att det kan vara ett bra tillfälle då folk ändå är samlade.Stämman startar klockan 15 och beräknas gå snabbt då det syftar till att välja in ledamöter till styrelsen och revisor enligt framtagna förslag.

Välkomna!

Risö Gym

Sommarens bästa träning med sommarens bästa instruktör: Sara Sandström. Två tillfällen genomförda och kanske blir det fler!

Laddstolpar på Maltbacken

Gällande laddstolpar på Maltbacken:


Gruppen som arbetar med detta har fått fram ny information samt har kollat förrättning och bygglov på Maltbacken samt med ordförande på Vålarö. Inga hinder finns för att installera laddplatser men ska självklart inte komma samfälligheten till last. I den offert som tagits fram har vi säkerställt att alla parametrar har tagits hänsyn till.
I dagsläget är det sju intressenter som är villiga att gå vidare. Nu kan även ett investeringsbidrag sökas som är mycket förmånligt och som i stort sett halverar kostnaderna. 
Är du intresserad? För att undvika diskussioner i detta forum ber vi om att du kontaktar Ulrika Möller eller Linda Grimstedt för mer info.

Extra föreningsstämma söndag 21 juli

Välkomna till extrastämma i Risö samfällighetsförenings den 21 juli kl.15.00 vid dansbanan! Vi kommer att komplettera styrelsen med val av kassör och revisor. Se mer info i separat kallelse.

Tipsa valberedningen om ny revisor:

Jan-Eric Larsson – 076-614 5805 eller Björn Jansson – 070-667 1082

Varmt välkomna till stämman önskar styrelsen!

Midsommar manual

I den ny sidan ”Midsommar” finns lite tips att läsa om planering av Risö midsommarfirandet, ligg i framkant – börja planera nu för 2020.

Uppdatera larmlistan! Eldningsförbud råder

Eftersom det är nästintill lika torrt i år som förra året så råder eldningsförbud inom Nyköpings kommun. Grillning är fortfarande OK när det sker i fasta grillplatser av betong eller trädgårdsgrillar som står på ben, läs mer info i länk här nedan.

Gå gärna in och kolla i Larmlistan så att det är rätt namn och telefonnummer på er tomt, om det är någon ändring så meddela mig så uppdaterar jag listan. Respektive områdesansvarig kan gärna också kolla så att hinkarna, som vi placerade ut förra året, fortfarande är på plats.

 

Hälsningar er nye webredaktör: Boson

Risö eldningsförbud – Sörmlandskustens Räddningstjänst