Extra föreningsstämma söndag 21 juli

Välkomna till extrastämma i Risö samfällighetsförenings den 21 juli kl.15.00 vid dansbanan! Vi kommer att komplettera styrelsen med val av kassör och revisor. Se mer info i separat kallelse.

Tipsa valberedningen om ny revisor:

Jan-Eric Larsson – 076-614 5805 eller Björn Jansson – 070-667 1082

Varmt välkomna till stämman önskar styrelsen!