Risö Gym

Sommarens bästa träning med sommarens bästa instruktör: Sara Sandström. Två tillfällen genomförda och kanske blir det fler!

Laddstolpar på Maltbacken

Gällande laddstolpar på Maltbacken:


Gruppen som arbetar med detta har fått fram ny information samt har kollat förrättning och bygglov på Maltbacken samt med ordförande på Vålarö. Inga hinder finns för att installera laddplatser men ska självklart inte komma samfälligheten till last. I den offert som tagits fram har vi säkerställt att alla parametrar har tagits hänsyn till.
I dagsläget är det sju intressenter som är villiga att gå vidare. Nu kan även ett investeringsbidrag sökas som är mycket förmånligt och som i stort sett halverar kostnaderna. 
Är du intresserad? För att undvika diskussioner i detta forum ber vi om att du kontaktar Ulrika Möller eller Linda Grimstedt för mer info.