Mer om laddstolpar på stämman söndag 21 juli

Efter den extra föreningsstämman på söndag har vi information och diskussioner kring laddplatser på Maltbacken. Detta är alltså inte en del av stämman men vi tänker att det kan vara ett bra tillfälle då folk ändå är samlade.Stämman startar klockan 15 och beräknas gå snabbt då det syftar till att välja in ledamöter till styrelsen och revisor enligt framtagna förslag.

Välkomna!