Vattnet klarnar

Vattnet från borrhålen är nu nästintill helt klart.

Grumlighet har betydligt minskat i kranarna på Risö. Det fanns ett sediment kvar i botten av tankarna som Anders Ö har åtgärdat genom att öppna bottenkran på tankarna och försiktigt tappat ur bottenslammet.

Vi rekommenderar ändå att fortsätta ta med dricksvatten vid vistelse på ön.

Laddstolpar

Installation av elladdstolpar och vinterförvaring av båtar på Maltbacken

elbil

Som ni säkert alla vet så kommer vi att starta upp installation av laddstolpar på Maltbacken. Det kommer att ske på ett antal parkeringar placerade från sopstationen/elboxen till och med plats 19 (tidigare kallad plats 30).

Eftersom vi behöver få framkomlighet för att gräva ner kablar i marken så ber vi er som skall vinterförvara båten på Maltbacken att inte lägga upp båtar på dessa parkeringsplatser innan installationen är färdig. Alla båtar som ställs upp på vintern vid Maltbacken skall placeras på parkeringsplatserna som ligger mot skogen/branten, detta för att underlätta för snöröjningen i vinter.

Bokkistan stänger för sommaren

bokkistan

Den 29 september stänger vi bokkistan för i år, det är söndagen efter arbetspliktsdagen.

Om ni vill ha läsning över vintern så ta gärna med ett gäng böcker hem eller ut till ön.

Stort tack till:

Bertil o Kristina
Risö 12

Uppdatering om vattnet på Risö

Missfärgat vatten
Missfärgat vatten

Enligt rapport från spolningen av borrhålen så har allt gått bra men på grund av att det var länge sedan som spolning utfördes och att det också pumpades ut en stor mängd vatten på ett okontrollerat sätt, så blev det mera missfärgningar än vad som hade förväntats. 

Vi får räkna med att vattnet fortsätter vara missfärgat några veckor till och vi ombeds alla att absolut inte försöka spola rent eftersom det då bara riskerar att förlänga tiden det tar tills vattnet blir klart.

Det tar alltså lång tid för missfärgningen att klarna och partiklarna har sjunkit till botten. Ta med en dunk med dricksvatten tills vidare!