Uppdatering om vattnet på Risö

Missfärgat vatten
Missfärgat vatten

Enligt rapport från spolningen av borrhålen så har allt gått bra men på grund av att det var länge sedan som spolning utfördes och att det också pumpades ut en stor mängd vatten på ett okontrollerat sätt, så blev det mera missfärgningar än vad som hade förväntats. 

Vi får räkna med att vattnet fortsätter vara missfärgat några veckor till och vi ombeds alla att absolut inte försöka spola rent eftersom det då bara riskerar att förlänga tiden det tar tills vattnet blir klart.

Det tar alltså lång tid för missfärgningen att klarna och partiklarna har sjunkit till botten. Ta med en dunk med dricksvatten tills vidare!