Årsstämma 4 juli kl 10.00 utanför Dansbanan

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar via mail. All information och dokument finns i mailet eller går att hämta här på hemsidan: Dokument – Årsstämmor och Protokoll

Medlemmarna i Risö Samfällighetsförening kallas till den ordinarie årsstämman. Stämman kommer att hållas på gräsmattan utanför dansbanan där vi håller ett avstånd till varandra på minst 2 meter. OBS! Med hänsyn till Covid 19 kan bara en representant för varje tomt medverka vid stämman. Medtag fullmakt vid behov.

Risö Bokkista öppnar för säsongen

Nu är det dags för sommarens nöje, lata eller regniga dagar.

Bibliotikarierna från Risö 12 hälsar:

Bokkistan är nu öppen för i år.
Vi har i år fått ett antal ungdomsböcker från S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

Glad sommar från 
Kristina och Bertil