Vålarö Vägförening årsstämma 2020

Kallelse till uppskjuten stämma 5 september 2020

Stämma i Coronatider: Stämman 2020 kommer att genomföras, som en uppskjuten stämma, den 5 september 2020 kl 10.00 med max 50 personer som är fysiskt närvarande vid mötet och där övriga medlemmar kan delta digitalt (uppkopplat med hjälp av internet och med dator/smartphone med ljud och bild) eller via ombud (som deltar fysiskt vid mötet).

Stämman kommer att förenklas genom att endast besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året, framställning från styrelsen, kommande års budget med dito medlemsavgifter och val av förtroendevalda.

Mer info hittar du här: Vålarö Vägförening

4-Hjulingar på Risö

Köra Fyrhjuling på Risö

Några medlemmar har hört av sig till styrelsen om att de störs av oljudet från fyrhjuliga fordon som dessutom river upp i terrängen.

Vi har tagit upp frågan i styrelsen och kommit fram till att det inte ligger i vårt uppdrag att ”agera polis” på öarna i frågor som ligger utanför våra gemensamma anläggningar etc. Detta innefattar även frågor om vattenskotrar, frågor kring bygglov på medlemmars fastigheter, nedtagning av träd etc. som visst är viktiga frågor men som vi anser ligger utanför styrelsen uppdrag.

Som samfällighetsförening är vårt primära uppgift att hantera våra gemensamma anläggningar samt att även skapa en bra gemenskap för våra medlemmar där alla kan känna sig delaktiga. Vi besvarar givetvis också frågor från medlemmarna kring saker där det är otydligt hur vi agerar bäst som fastighetsägare på skärgårdsöar även om ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

I det aktuella fallet med fyrhjulingar, hänvisar vi till transportstyrelsen regler kring körning av fyrhjuliga fordon. Det finns tydliga regler vad som gäller för terrängkörning och om att köra fyrhjuliga fordon. Läs mer hos transportstyrelsen eller klicka på bilden här ovan för att läsa pdf-filen.

I övrigt är det vår förhoppning att vi grannar på öarna kan visa varandra den hänsyn som gör att vi alla kan njuta av vårt boende på bästa sätt. Om ni är osäkra på om något ni gör som stör era grannar, ställ gärna frågan direkt till dem. Om det är något er granne gör som stör er, informera dem gärna direkt om att det innebär en oangelägenhet för er så att ni kan komma överens.