Årsstämma 3:e juli, kl. 11.00

Nu är det dags för årsstämma.

Vi träffas vid dansbanan lördag 3 juli, kl 11.00. Om vädret tilllåter håller vi mötet utomhus. Det råder ju fortfarande pandemirestriktioner men vi anser att vi kan hålla stämman med behörigt avstånd mellan deltagarna. Det vi önskar är att alla begränsar deltagantalet med att det kommer bara en person från respektive fastighet.

Motion lämnas in till styrelsen senaste 3:e juni. Det går bra att maila till: styrelse@riso-lango.com

Vad det gäller gemensamt midsommarfirande på ön kommer inte detta att ske i år heller, tråkigt nog. Vi får hoppas att vi har ett annat pandemiläge till midsommaren nästa år!

Trädgallring längs Risövägen senareläggs

Trädgallring börjar torsdag 10 juni och tar cirka 10-14 arbetsdagar.


Christina Rehnström med ansvar för allmänning och fritid i Vålarö samfällighet informerar:

Det som Risö- & Langöbor kommer att märka av är träd som skall tas ner efter Risövägen från uppfarten till Mört/Idvägen till tennisbanan. Gallring på höger sida vägen om man kör mot tennisbanan. Där kommer maskinen gå fram efter vägen och naturligtvis kommer även tyngre fordon komma att åka på Risövägen.
Information finns att läsa på anslagstavlan vid containerplatsen.

Om frågor för Du höra av Dig
Christina Rehnström 073 946 02 62

Nya parkeringstillstånd på Maltbacken

I dagarna mailas nya P-tillstånd till samtliga medlemmar.

Vi kommer nu stegvis gå över till en mix av digitala P-tillstånd och de P-tillstånd i papper vi har idag. De ni har nu fungerar som vanligt tills datumet gått ut.

Ni kommer inom kort få två mail från Aimo Park.
Ett som bekräftar att ni blivit kund. Det ska ni inte svara på eller agera på.
Och ett där ni uppmanas aktivera ert konto. Klicka på länken. 
När ni aktiverar ert konto ska ni först lägga in era personuppgifter och registrera bilar. Därefter aktiverar ni P-tillstånd. Följ bara instruktionen i bilagan så kommer det gå bra.

Vi har alla två digitala P-tillstånd per medlem. De kopplar ni till två registreringsnummer. Och ni kan när ni vill ändra till andra registreringsnummer. Ingen p-lapp behövs för registrerade fordon. 
Tillstånden är inte kopplade till specifik p-plats utan gäller på hela parkeringen. Alltså både på er plats och gästplatserna. Precis som papperstillstånden.
Har ni registrerat en bil gäller det digitala P-tillståndet tills vidare. Inte bara årsvis som nu.
De vanliga P-lapparna ni har nu gäller som vanligt tills datumet har gått ut. Och ni kommer att få tre nya pappers-tillstånd i samband med stämman. Alla kommer då ha två digitala tillstånd och tre papperstillstånd för gäster. 
Fördelen med de digitala är förstås att när man väl registrerat sin bil behöver man inte hantera detta eller drabbas av missriktade böter för att man råkat glömma P-lappen. 

För att alla ska få informationen går detta mail till alla mailadresser i medlemsförteckningen till den mail som står först om ni angett två mail för er tomt när jag registrerar er hos Aimo Park. Så bara en per tomt kommer att få mailen från Aimo Park.

Viktigast i mailet är den bilaga som följer med. Missa inte den. Ni behöver den för att ni ska få digitala P-tillstånd. Bilagan i mailet beskriver hur ni går tillväga. Alla steg måste genomföras för att bilen/bilarna ska registreras.

Dags att kavla upp ärmarna – Arbetsdag i samfälligheten 29 maj

Ny ordning, sedan förra året, för arbetsdagarna är att vi inte har någon gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras och komma överens av vad som behöver göras.

Vi har arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. Följande för arbetsgrupper och ansvariga.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
  • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På arbetsdagen behöver vi också extra förstärkning till rensning etc. som kommer att ske vid Maltbacken. Anmäl er gärna i förväg via mail till: styrelse@riso-lango.com eller på fb-sidan.