Dags att kavla upp ärmarna – Arbetsdag i samfälligheten 29 maj

Ny ordning, sedan förra året, för arbetsdagarna är att vi inte har någon gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras och komma överens av vad som behöver göras.

Vi har arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. Följande för arbetsgrupper och ansvariga.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
  • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På arbetsdagen behöver vi också extra förstärkning till rensning etc. som kommer att ske vid Maltbacken. Anmäl er gärna i förväg via mail till: styrelse@riso-lango.com eller på fb-sidan.