Save the date!

Lördag den 18 september är det dags för höstens arbetsdag

Snart dags att kavla upp ärmarna och ta på arbetshandskarna!

Inför arbetsdagen behöver varje arbetsområde själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så, det är upp till alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Risö Langö Områdesansvariga

Förra året tillsatte vi arbetsgrupper som har specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar som kan påverka vad vi behöver göra på våra gemensamma arbetsdagar.

Följande arbetsgrupper finns och de ansvariga är.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Sopstation – Anders Wassén, Risö 14
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Registrera digitala parkeringstillstånd

Några medlemmar i samfälligheten har fått parkeringsböter efter införandet av digitala parkeringstillstånd. Anledningen är att registreringen inte har gjorts fullt ut i aimo-park-portalen där man registrerar sitt tillstånd. Så en uppmaning till er som inte känner sig säkra på att man har gjort alla steg för att registrera tillstånden är att läsa informationen och se till att ni till sist har bestämt 1-2 fordon som de digitala p-tillstånden skall gälla.

Information Digitala tillstånd

Felparkerad båttrailer

Denna båttrailer står i vägen och tar plats för en parkering bland gästplatserna och du som äger den/har ställt trailern här måste flytta på den.

Det går inte att hitta rätt fordon och ägare då registreringsnumret gäller för ett annat fordon.

Gästparkeringen är inte till för förvaring av båttrailrar.