Husbyggare på Langö informerar

Vi kommer att bygga en ny stuga på platsen där vår gamla stuga och lusthus har stått. Det kommer att innebära en del stök och leveranser till Maltbacken. Vi fick bygglov och startbesked för ca 1 vecka sedan och har påbörjat rivningen av det gamla. Vårt bygge kommer att ha en del påverkan på Maltbacken och det gemensamma under en begränsad tid.


Dels kommer vi att behöva ta ut en container till Maltbacken för rivningsvirke och för restavfall/återvinning från bygget. Vi räknar med minst tre tider för container, nu under rivning, första delen av uppsättning av huset och mot slutet då byggfirman ska av-etablera. Det kan bli fler. Vi tänker oss att den ställs på ”Lastplats” vid brevlådorna.


Leveransen av huset kommer att ske till Maltbacken under v50. Vi ber om ursäkt för extra mycket stök den veckan och ber också grannar om möjligt att parkera någon annanstans. Vi ser att pråmen kommer att kunna komma in till stora bryggan eller till stranden mellan pir 4 och 5 (gamla oanvända piren). Därför vill vi be om att få bilfritt på parkeringen närmast stranden, gärna även borta vid rampen för att underlätta vändning av bilarna.

Vi återkommer så fort vi vet exakt dag, det är inte tänkt att ta mer än en dag för hela huset att lossas och forslas till ön. Därefter kommer enstaka leveranser från lokala firmor att ske efter behov på bygget, främst isolering, skivmaterial och kök. Men de ska inte vålla några större oroligheter jämfört med de första timmerbilarna.


Huset som ska sättas upp är en egenmodifierad variant av: https://www.kuusamohirsitalot.fi/sv/timmerhus/timmervilla-saapunki-100s/
Arbetet kommer att utföras av Hietala Talot Oy.

För leverans över sundet till vår tomt och markarbeten på tomten står https://www.facebook.com/liveatseaab


Tänkta hållpunkter i projektet, förutsatt att vädret tillåter och ingen is eller vind ställer till:

  • Rivning klar inom några dagar.
  • Markarbeten påbörjas denna vecka.
  • Plintar gjuts nu och resten av året, det är ett antal.
  • Leverans av hus V50.
  • Jul och Nyår inget arbete, eventuellt är någon från Byggfirman på plats och sorterar material i rätt ordning på ön.
  • V1-2 Byggfirman börjar att resa stommen.
  • V5-6 Vattentätt skal. V8-10 Inredning färdig och kök våtrum på plats.
  • V12 Byggfirman lämnar.
  • Alla tider mycket grovt uppskattade.

Vi kommer att lägga upp en version av den här texten på Facebook också.

Mvh Bröderna Carl-Johan och Carl-Fredrik Enell med familj