Hjärt – Lung – Räddning – HLR utbildning 28 maj

Anmälan till utbildning

Förra året placerade samfälligheten ut hjärtstartare vid dansbanan och i år kommer ytterligare två hjärtstartare att placeras ut, en vid fotbollsplan och en på Langö.

För att använda hjärtstartare krävs att man har genomgått en HLR-utbildning, vilket kommer att ske under arbetspliktsdagen, lördag 28 maj.

OBS! anmälan krävs och det är ett begränsat antal som får plats, det är planerat att genomföra utbildningen vid tre olika pass under dagen och i varje grupp är det maximerat till 12 personer.

Pass 1 kl. 10:00-12:00
Pass 2 kl. 12:30-14:30
Pass 3 kl. 15:00-17:00

Anmälan ske genom detta formulär på google: (klicka på länken)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGIh-0blMUZ4Ov0ydpRbsNawmprl-aGQAd936A3mo5qFzDIQ/viewform?fbzx=-5152908944507049544

Arbetsplikt 28 maj

Lördag 28 maj med start kl 10.00, är det dags att kavla upp ärmarna.

Prioritet i år är att rensa/såga ner granar som är angripna av granbarkborre. Särskilt där risk finns att skada ex ledningar/ligger över gula slingan/stigar och för nära hus.

På grund av väderleken/torka kan eldning av ris med mera behöva ske vid senare tillfälle.

Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Respektive områdesansvarig samlar sitt område för genomgång av vilka träd som ska sågas ner/rensas bort. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med övriga förslag på vad som behöver åtgärdas.

Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Områdesansvariga