Färskvatten till Risö krånglar!

Ta med vatten i dunk.

Det är ett elfel i pumphuset och hydroforerna som trycker ut vattnet till ön fungerar ej.

Vi behöver hjälp av elektriker för att felsöka och åtgärda och i skrivandes stund har vi inga besked om när det kommer att ske.