Påminnelse: Gästparkeringen avstängd 29/7 och 1/8

Alla bilar och släpvagnar måste flyttas inför helgens filminspelning.

Tystnad tagning!

Risö Langö samfällighet har lånat ut gästparkeringen på Maltbacken den 29 juli och 1 augusti för filminspelning.

Dessa båda dagar kommer gästparkeringen att spärras av och gästande bilar hänvisas till Vålarös gästparkering, strax före tennisbanan på vänster sida när man kommer från Utflyktsvägen.

Det gäller även parkeringsplatserna 80, 81, 82, 83, 84, 87 och 90.