Arbetsdag ute på öarna 24 september

Höstens arbetsdag infaller lördag 24 september med start kl 10.00. Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Denna gång kommer vi också att byta ut ett antal av bojarna till y-bommarna vid bryggorna vid Maltbacken. Hamnkapten Håkan Rundgren, Risö 4, kommer att kalla utsedda medlemmar för arbetet.

Områdesansvariga

Vägarbete på Risövägen vecka 32-33

Information från vägföreningen

Reparationsarbete av Risövägen kommer utföras under vecka 32-33. Detta efter att vägföreningen besiktigat Risövägen tillsammans med representant från Nyköping kommuns Vatten & Avlopps avdelning. 

Vi vill uppmärksamma alla boende på öarna att det kommer bli ”stökigt” med framfarten under perioden. Sträckan som ska repareras är Risövägen ner från 219 fram till korsningen vid containerplatsen.

Informerar Johan Roman, Langö 78, ordförande i Vålarö vägsamfällighet.