Boappa! för Risö Langö samfällighetsförening

Nu har alla medlemmar i samfällighetsföreningen fått en inbjudan till boappa.

Styrelsen beslutade på ett tidigare möte i våras att vi från och med 1:a juni stänger denna hemsida och all kommunikation kommer att informeras i boappa.

Boappa ersätter hemsidan och blir samfällighetens nya kommunikationskanal. Vi kan samlas, digitalt, på ett ställe gällande information från styrelsen till medlemmar och samtidigt kommer det bli enklare att ställa frågor tillbaka till styrelsen. Men kanske ännu viktigare så kan alla medlemmar göra egna inlägg i flödet eller chatta med grannar på öarna om viktiga eller oviktiga saker.

Inbjudan till boappa har gått ut till alla medlemmar som står med första namn i medlemsförteckningen: Medlemmar Risö Langö. När man väl har loggat in och har boappa på sin mobiltelefon eller dator, kan man registrera fler medlemmar på samma fastighet.

Facebookgruppen kommer initialt att finnas kvar men behovet av den kommer att minska i takt med att alla loggar in på boappa, där kommer alla att har möjlighet att kommunicera med alla medlemmar i samfällighetsföreningen. Man kan välja och skapa en egen grupp, man kan kontakta enskild granne eller man kan lägga ut inlägg i flödet som alla kan läsa och svara på.

Inbjudan är nu utskicakd till era mailadresser, läs mer på boappas hemsida