Rapport från Maltbacken

Snart är det dags att öppna för sommaren!

Vår bästa ordförande, Erik, kollade precis till båtarna på Maltbacken med tanke på regn och blåst. Han rapporterar att alla båtar flyter bra och de flesta verkar vara nyligen östa. Så om någon känner oro över sin båt så behöver ni inte det.

Laddstolparna är på plats men de är ännu inte aktiverade, vi återkommer med mer information och tilldelning av p-platser.

Vi är nog flera som vill komma igång tidigt i år att åka ut till ön eftersom vi har haft en så mild vinter, för egen del hoppas jag att temperaturen fortsätter i mars, då vi tänker inviga säsongen i mitten av månaden.

Projekt renovering pumpstation försenas

Pumphus Maltbacken vid gul markering

Vi har hittills bara fått in en offert för att ställa om och renovera vattenförsörjning från fastlandet och hela projektet måste senareläggas.

Risö samfällighet har uppdragit åt Forells VVS-ingenjörsfirma att göra en utredning av nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt flöde av färskvatten till Risö. Enligt detta tekniska förslag har vi bara fått ett företag intresserade och de har lämnat en offert för att utföra arbetet. Dessvärre överstiger deras offert den budget som vi fastslog på senaste föreningsstämman.

Vi kommer under våren att söka fler företag som kan lämna offert så att vi kan jämföra priser. Om belopp för renoveringen överstiger det vi har budget för måste vi antagligen ha ett nytt stämmobeslut för att kunna gå vidare, därför kommer hela projektet att senareläggas och förhoppningsvis starta hösten 2020.

Detta riskerar inte att vi kommer stå utan färskvatten år 2020, den befintliga pumpstationen kommer att fungera ett år till men det är naturligtvis önskvärt att vi kommer igång med renoveringen och ställer om vattenförsörjningen så snart det går.

Välkommen till Risö Langö nya hemsida!

Nu byter vi plats och hälsar alla välkomna till ny adress, punkt com!

Detta är samma text som finns på den gamla adressen: punkt se.

Den största skillnaden är adressen, annars är mycket ganska likt som hemsidan ser ut idag. En annan skillnad är våra användarnamn vid inloggning, registrerad e-post för tomtnummer fungerar eller så använder du ditt tomtnummer utan mellanslag och prickar över o. Exempel: Risö 45 har användarnamnet: riso45, (små bokstäver, gemener, inga ö utan o, inget mellanslag före siffror).

Första gången du går in på sidan skriv in ditt användarnamn/e-post, väljer du länken ”Glömt?” och följer instruktionen, ett mail skickas automatiskt till den e-post-adress som är registrerad för medlemmen/tomtnumret. Sedan loggar du in igen med användarnamn och det nya lösenordet, om du vill kan du skapa ett nytt lösenord om du tycker det autogenererade lösenordet är krångligt. Öppna sidan ”Medlemmar ” och följ länken: ”Ändra lösenord”

I PDF-filen som är mailad till samtliga finns uppgifter för alla medlemmar, tomtnummer, användarnamn och registrerade e-post-adresser. Om någon uppgift är fel finns det en länk under ”Medlemmar” på den nya hemsidan: ”Redigera min information”, ändra i detta formulär.

Om inloggningen misslyckas eller att du inte får ett mail kan det bero på att det är fel mailadress registrerad på din användare (kontrollerar gärna först i medlemsfilen här nedan), maila då mig så skall jag försöka lösa detta. Ange tomt nummer, namn och mailadress och eventuellt felmeddelande.

boson.johnsen@gmail.com

Ny hemsida: http://www.riso-lango.com/

Information om vattnets avstängning inför vintern

Information från vattenansvarige Anders, vår allas hjälte som ser till att vi har vatten ut till Risö.

Vintern närmar sig och det börjar bli dags att stänga våra stugor för att se fram emot att våren kommer igen. Följande instruktioner bör alla åtgärda innan vi lämnar ön för minusgradernas övertagande.

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje kran skall vara märkt med tomtnummer på en röd ”snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders att öppna samtliga kranarna igen för att tömma systemet på vatten efter det är stängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika eventuellt skräp kan ni täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.

Anders beräknar att stänga av vattnet senast 17 november om väderleken inte förändrar sig och det blir kallare.

Vid eventuella frågor vänligen hör av er till:

Anders Örtegren

Fullt tryck! i vattnet

Fredag 25 okotber 10:00

Glada nyeter för er som planerar att åka ut till Risö. Trycket på vattnet är tillbaka på ön och fungerar helt normalt igen, dessutom är det nu helt klart och grumligheten borta.

Dåligt eller inget tryck i vattnet på Risö

Torsdag 24 oktober kl 18.15

Vi saknar tryck i vattenledningarna, på sydvästra delen av ön (Risö 45) kommer det inget vatten alls ur kran för närvarande. På nordvästra (Risö 60) finns det tryck i vattnet just nu.

Anders Örtegren, vår vattenansvarige på ön, kommer i morgon förmiddag kontrollera och eventuell åtgärda tekniska fel.

Om du planerar att åka ut till ön i helgen är det bra om du håller dig informerad om läget här på hemsidan, alternativt ta med eget vatten i dunk.

Vattnet klarnar

Vattnet från borrhålen är nu nästintill helt klart.

Grumlighet har betydligt minskat i kranarna på Risö. Det fanns ett sediment kvar i botten av tankarna som Anders Ö har åtgärdat genom att öppna bottenkran på tankarna och försiktigt tappat ur bottenslammet.

Vi rekommenderar ändå att fortsätta ta med dricksvatten vid vistelse på ön.

Laddstolpar

Installation av elladdstolpar och vinterförvaring av båtar på Maltbacken

elbil

Som ni säkert alla vet så kommer vi att starta upp installation av laddstolpar på Maltbacken. Det kommer att ske på ett antal parkeringar placerade från sopstationen/elboxen till och med plats 19 (tidigare kallad plats 30).

Eftersom vi behöver få framkomlighet för att gräva ner kablar i marken så ber vi er som skall vinterförvara båten på Maltbacken att inte lägga upp båtar på dessa parkeringsplatser innan installationen är färdig. Alla båtar som ställs upp på vintern vid Maltbacken skall placeras på parkeringsplatserna som ligger mot skogen/branten, detta för att underlätta för snöröjningen i vinter.