Information gällande Risövägen

Avstängd måndag 12 oktober kl. 06.00 till tisdag 13 oktober kl. 22.00

Johan Roman är ordförande i Vålarö vägförening och rapporterar enligt följande.


“Risövägen” (14356) mellan “Utflyktsvägen”, 219 och Risö/Langös båthamn, Maltbacken, kommer att beläggas nu i höst.
I dag är planerat startdatum 2020-10-12, 06:00, och planerat slutdatum är 2020-10-13, 22:00. Entreprenören har för avsikt att starta nere vid Maltbacken och jobba sig ut mot 219.

Jag har en förhoppning att vi och våra medlemmar kan hjälpa till genom att undvika att trafikera vägen under de två dagarna som det ska ta att utföra beläggningen och jag kommer att vara på plats som trafikvakt.

Vid eventuella frågor utöver denna information kontakta Johan Roman, Langö 78: johan.roman@telia.com

Arbetsdag: Nästa lördag 19 september på Risö & Langö

Nästa lördagen den 19 september är det dags för höstens arbetsplikt.

Ny ordning för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

På årsmötet föreslogs att vi tillsätter arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. En grupp, ”Gula Slingan” har redan startat med sitt arbete att inventera vad som behöver göras längs med vår gemensamma stig.

På senaste styrelsemötet tog vi fram följande förslag för arbetsgrupper och ansvariga.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
  • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På lördag behöver vi också extra förstärkning till spångbyggen som kommer att ske runt gula slingan. Anmäl er gärna i förväg, via mail/sms, till Boson Johnsén, Risö 45, eller Ulrica Örtegren, Risö 60.

Vålarö Vägförening årsstämma 2020

Kallelse till uppskjuten stämma 5 september 2020

Stämma i Coronatider: Stämman 2020 kommer att genomföras, som en uppskjuten stämma, den 5 september 2020 kl 10.00 med max 50 personer som är fysiskt närvarande vid mötet och där övriga medlemmar kan delta digitalt (uppkopplat med hjälp av internet och med dator/smartphone med ljud och bild) eller via ombud (som deltar fysiskt vid mötet).

Stämman kommer att förenklas genom att endast besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året, framställning från styrelsen, kommande års budget med dito medlemsavgifter och val av förtroendevalda.

Mer info hittar du här: Vålarö Vägförening

4-Hjulingar på Risö

Köra Fyrhjuling på Risö

Några medlemmar har hört av sig till styrelsen om att de störs av oljudet från fyrhjuliga fordon som dessutom river upp i terrängen.

Vi har tagit upp frågan i styrelsen och kommit fram till att det inte ligger i vårt uppdrag att ”agera polis” på öarna i frågor som ligger utanför våra gemensamma anläggningar etc. Detta innefattar även frågor om vattenskotrar, frågor kring bygglov på medlemmars fastigheter, nedtagning av träd etc. som visst är viktiga frågor men som vi anser ligger utanför styrelsen uppdrag.

Som samfällighetsförening är vårt primära uppgift att hantera våra gemensamma anläggningar samt att även skapa en bra gemenskap för våra medlemmar där alla kan känna sig delaktiga. Vi besvarar givetvis också frågor från medlemmarna kring saker där det är otydligt hur vi agerar bäst som fastighetsägare på skärgårdsöar även om ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

I det aktuella fallet med fyrhjulingar, hänvisar vi till transportstyrelsen regler kring körning av fyrhjuliga fordon. Det finns tydliga regler vad som gäller för terrängkörning och om att köra fyrhjuliga fordon. Läs mer hos transportstyrelsen eller klicka på bilden här ovan för att läsa pdf-filen.

I övrigt är det vår förhoppning att vi grannar på öarna kan visa varandra den hänsyn som gör att vi alla kan njuta av vårt boende på bästa sätt. Om ni är osäkra på om något ni gör som stör era grannar, ställ gärna frågan direkt till dem. Om det är något er granne gör som stör er, informera dem gärna direkt om att det innebär en oangelägenhet för er så att ni kan komma överens.

Nedmontering telefonstolpar

I nästa vecka startar ett arbete med att ta ned gamla telefonkablar och stolpar. De som skall utföra arbetet har nu placerat sin båt längst ut på nocken av brygga 4, längst in i viken. Nedmonteringen startar på måndag och båten kommer att ligga på denna plats tills arbetet är utfört.

Provtagning dricksvatten

Vi har fått ett muntligt besked från Nyköpings Vattenlaboratorium: ”Mikrobiologiska och kemiska resultatet av vattenanalysen på dricksvatten är utan anmärkning”.

Och vi påminner samtidigt om att alla måste vara mycket sparsam med vattnet! Bevattningsförbud gäller under hela säsongen.

Trevlig sommar 🌞

Loppis på dansbanan söndag 19 juli kl. 13.00-16.00

Visst har vi alla saker som vi vill bli av med men som någon annan kan ha användning av? Det var också ett tag sedan vi hade en aktivitet på vår kära dansbana. Därför finns planer på att ha en loppis sön 19 juli dit man kan komma och sälja saker man vill bli av med och kanske har just du turen att hitta ett fynd! 

Har du en båt du vill bli av med? Kanske en säng, en soffa eller vitvaror? Passa gärna på att sälja större saker du vill bli av med också. Ta med en bild till dansbanan så alla kan se vad du säljer.

Eftersom det ännu finns restriktioner på sammankomster på mer än 50 pers vill vi att du skriver i kommentarsfältet på Facebook om du tänker komma och sälja saker. Om du inte har Facebook kan du kontakta Ulrika Möller, Risö 13 på: 070-461 62 92.

Under loppisen kommer även Café Risö att hålla öppet.

Varmt välkomna!

Årsstämma 4 juli kl 10.00 utanför Dansbanan

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar via mail. All information och dokument finns i mailet eller går att hämta här på hemsidan: Dokument – Årsstämmor och Protokoll

Medlemmarna i Risö Samfällighetsförening kallas till den ordinarie årsstämman. Stämman kommer att hållas på gräsmattan utanför dansbanan där vi håller ett avstånd till varandra på minst 2 meter. OBS! Med hänsyn till Covid 19 kan bara en representant för varje tomt medverka vid stämman. Medtag fullmakt vid behov.