Husbyggare på Langö informerar

Vi kommer att bygga en ny stuga på platsen där vår gamla stuga och lusthus har stått. Det kommer att innebära en del stök och leveranser till Maltbacken. Vi fick bygglov och startbesked för ca 1 vecka sedan och har påbörjat rivningen av det gamla. Vårt bygge kommer att ha en del påverkan på Maltbacken och det gemensamma under en begränsad tid.


Dels kommer vi att behöva ta ut en container till Maltbacken för rivningsvirke och för restavfall/återvinning från bygget. Vi räknar med minst tre tider för container, nu under rivning, första delen av uppsättning av huset och mot slutet då byggfirman ska av-etablera. Det kan bli fler. Vi tänker oss att den ställs på “Lastplats” vid brevlådorna.


Leveransen av huset kommer att ske till Maltbacken under v50. Vi ber om ursäkt för extra mycket stök den veckan och ber också grannar om möjligt att parkera någon annanstans. Vi ser att pråmen kommer att kunna komma in till stora bryggan eller till stranden mellan pir 4 och 5 (gamla oanvända piren). Därför vill vi be om att få bilfritt på parkeringen närmast stranden, gärna även borta vid rampen för att underlätta vändning av bilarna.

Vi återkommer så fort vi vet exakt dag, det är inte tänkt att ta mer än en dag för hela huset att lossas och forslas till ön. Därefter kommer enstaka leveranser från lokala firmor att ske efter behov på bygget, främst isolering, skivmaterial och kök. Men de ska inte vålla några större oroligheter jämfört med de första timmerbilarna.


Huset som ska sättas upp är en egenmodifierad variant av: https://www.kuusamohirsitalot.fi/sv/timmerhus/timmervilla-saapunki-100s/
Arbetet kommer att utföras av Hietala Talot Oy.

För leverans över sundet till vår tomt och markarbeten på tomten står https://www.facebook.com/liveatseaab


Tänkta hållpunkter i projektet, förutsatt att vädret tillåter och ingen is eller vind ställer till:

 • Rivning klar inom några dagar.
 • Markarbeten påbörjas denna vecka.
 • Plintar gjuts nu och resten av året, det är ett antal.
 • Leverans av hus V50.
 • Jul och Nyår inget arbete, eventuellt är någon från Byggfirman på plats och sorterar material i rätt ordning på ön.
 • V1-2 Byggfirman börjar att resa stommen.
 • V5-6 Vattentätt skal. V8-10 Inredning färdig och kök våtrum på plats.
 • V12 Byggfirman lämnar.
 • Alla tider mycket grovt uppskattade.

Vi kommer att lägga upp en version av den här texten på Facebook också.

Mvh Bröderna Carl-Johan och Carl-Fredrik Enell med familj

Snart säsongsavslut

och lite att tänka på när vi stänger inför vintern

se mer, filmen finns i fb-gruppen

För inte så länge sedan hade vi en vatteläcka ute på ön och trycket i ledningarna försvann snabbt. De som var ute på ön vid detta tillfälle fick knappt fram vatten ur kran. Nu var denna läcka mellan tomter och troligen orsakad av förslitningspåverkan på kopplingar och slang.

Men det är också en bra lärdom hur snabbt det går att vattnet töms i land när olyckan är framme, var därför alltid noga att stänga av huvudkranen vid tomten när du inte är på ön.

Snart är det frysgrader och vattnet kommer att stängas av helt ut till ön, detta sker någon gång under november, vi meddelar senare när datum fastställs exakt. Det innebär att det är dags att tömma systemet.

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje huvudkran skall vara märkt med tomtnummer på en röd “snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders, vår vattenansvarige, att öppna samtliga kranarna för att tömma systemet på vatten efter det är avstängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika att skräp kommer in i slangen kan man täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.


Parkering och p-böter vid Maltbacken

En del av medlemmarna har oturlig nog råkat ut för parkeringsböter sedan vi startade det nya systemet med digitalt p-tillstånd.

Erik Möller har haft kontakt med Aiomo park. De meddelar att vi kan ringa och prata med Aimo parks kundtjänst om man känner sig osäker på om fordonet är rätt registrerat och parkeringstillståndet tilldelat korrekt till registreringsnumret. Kontakta Aimo Park på telefonnummer 077-196 90 00.

Vidare ställde Erik frågan om huruvida dålig mobiltäckning på Maltbacken kan orsaka att parkeringsvakterna felaktigt bötfäller bilar. Aimo Park säger då att det kan det givetvis vara så och att man då ska överklaga den felaktiga boten och att Aimo då får ta en diskussion med parkeringsvakten.


Vinterplats/uppläggning av båtar på Maltbacken

Båtar får förvaras på platserna längs skogen som inte är el-laddplatser (om det inte är ens egen plats).

Det är fri parkering under vintern (med undantag från el-laddplatserna).


Snart tillbaka!

Några månader går fort och snart är vi tillbaka med ljuset, naturen, skärgården, djurlivet och allt annat vi får njuta av här ute. Hoppas alla får en God Jul och ett Gott Nytt år!

Båttjuvar i farten

Tyvärr har vi haft “påhälsning” i natt och två Yamaha-motorer är stulna.

Ägarna till båtarna är informerade och saken är anmäld till Polisen.

Det är Daniel på Rågö Gård som hittade båtarna, en låg och flöt ute på fjärden och den andra låg inne i vassen.

Dessvärre har detta hänt förut och det verkar som tjuvarna är speciellt intresserade av Yamahamotorer. Det är svårt att skydda sig mot dessa stölder, ett sätt man kan skydda sin motor är att “förstöra” själva kåpan, måla/spraya över motoremblem. Kåporna är dyra och är den förstörd blir motorn mindre attraktiv. Det finns även “hamnkåpor” man kan sätta på, som ett överdrag på motorn när man inte använder den och då får man ta med sig kåpan hem.

Exempel hamnkåpa

Save the date!

Lördag den 18 september är det dags för höstens arbetsdag

Snart dags att kavla upp ärmarna och ta på arbetshandskarna!

Inför arbetsdagen behöver varje arbetsområde själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så, det är upp till alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Risö Langö Områdesansvariga

Förra året tillsatte vi arbetsgrupper som har specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar som kan påverka vad vi behöver göra på våra gemensamma arbetsdagar.

Följande arbetsgrupper finns och de ansvariga är.

 • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
 • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Bryggor Maltbacken – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Sopstation – Anders Wassén, Risö 14
 • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
 • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Registrera digitala parkeringstillstånd

Några medlemmar i samfälligheten har fått parkeringsböter efter införandet av digitala parkeringstillstånd. Anledningen är att registreringen inte har gjorts fullt ut i aimo-park-portalen där man registrerar sitt tillstånd. Så en uppmaning till er som inte känner sig säkra på att man har gjort alla steg för att registrera tillstånden är att läsa informationen och se till att ni till sist har bestämt 1-2 fordon som de digitala p-tillstånden skall gälla.

Information Digitala tillstånd