Hjärt – Lung – Räddning – HLR utbildning 28 maj

Anmälan till utbildning

Förra året placerade samfälligheten ut hjärtstartare vid dansbanan och i år kommer ytterligare två hjärtstartare att placeras ut, en vid fotbollsplan och en på Langö.

För att använda hjärtstartare krävs att man har genomgått en HLR-utbildning, vilket kommer att ske under arbetspliktsdagen, lördag 28 maj.

OBS! anmälan krävs och det är ett begränsat antal som får plats, det är planerat att genomföra utbildningen vid tre olika pass under dagen och i varje grupp är det maximerat till 12 personer.

Pass 1 kl. 10:00-12:00
Pass 2 kl. 12:30-14:30
Pass 3 kl. 15:00-17:00

Anmälan ske genom detta formulär på google: (klicka på länken)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGIh-0blMUZ4Ov0ydpRbsNawmprl-aGQAd936A3mo5qFzDIQ/viewform?fbzx=-5152908944507049544

Husbyggare på Langö informerar

Vi kommer att bygga en ny stuga på platsen där vår gamla stuga och lusthus har stått. Det kommer att innebära en del stök och leveranser till Maltbacken. Vi fick bygglov och startbesked för ca 1 vecka sedan och har påbörjat rivningen av det gamla. Vårt bygge kommer att ha en del påverkan på Maltbacken och det gemensamma under en begränsad tid.


Dels kommer vi att behöva ta ut en container till Maltbacken för rivningsvirke och för restavfall/återvinning från bygget. Vi räknar med minst tre tider för container, nu under rivning, första delen av uppsättning av huset och mot slutet då byggfirman ska av-etablera. Det kan bli fler. Vi tänker oss att den ställs på ”Lastplats” vid brevlådorna.


Leveransen av huset kommer att ske till Maltbacken under v50. Vi ber om ursäkt för extra mycket stök den veckan och ber också grannar om möjligt att parkera någon annanstans. Vi ser att pråmen kommer att kunna komma in till stora bryggan eller till stranden mellan pir 4 och 5 (gamla oanvända piren). Därför vill vi be om att få bilfritt på parkeringen närmast stranden, gärna även borta vid rampen för att underlätta vändning av bilarna.

Vi återkommer så fort vi vet exakt dag, det är inte tänkt att ta mer än en dag för hela huset att lossas och forslas till ön. Därefter kommer enstaka leveranser från lokala firmor att ske efter behov på bygget, främst isolering, skivmaterial och kök. Men de ska inte vålla några större oroligheter jämfört med de första timmerbilarna.


Huset som ska sättas upp är en egenmodifierad variant av: https://www.kuusamohirsitalot.fi/sv/timmerhus/timmervilla-saapunki-100s/
Arbetet kommer att utföras av Hietala Talot Oy.

För leverans över sundet till vår tomt och markarbeten på tomten står https://www.facebook.com/liveatseaab


Tänkta hållpunkter i projektet, förutsatt att vädret tillåter och ingen is eller vind ställer till:

  • Rivning klar inom några dagar.
  • Markarbeten påbörjas denna vecka.
  • Plintar gjuts nu och resten av året, det är ett antal.
  • Leverans av hus V50.
  • Jul och Nyår inget arbete, eventuellt är någon från Byggfirman på plats och sorterar material i rätt ordning på ön.
  • V1-2 Byggfirman börjar att resa stommen.
  • V5-6 Vattentätt skal. V8-10 Inredning färdig och kök våtrum på plats.
  • V12 Byggfirman lämnar.
  • Alla tider mycket grovt uppskattade.

Vi kommer att lägga upp en version av den här texten på Facebook också.

Mvh Bröderna Carl-Johan och Carl-Fredrik Enell med familj

Snart säsongsavslut

och lite att tänka på när vi stänger inför vintern

se mer, filmen finns i fb-gruppen

För inte så länge sedan hade vi en vatteläcka ute på ön och trycket i ledningarna försvann snabbt. De som var ute på ön vid detta tillfälle fick knappt fram vatten ur kran. Nu var denna läcka mellan tomter och troligen orsakad av förslitningspåverkan på kopplingar och slang.

Men det är också en bra lärdom hur snabbt det går att vattnet töms i land när olyckan är framme, var därför alltid noga att stänga av huvudkranen vid tomten när du inte är på ön.

Snart är det frysgrader och vattnet kommer att stängas av helt ut till ön, detta sker någon gång under november, vi meddelar senare när datum fastställs exakt. Det innebär att det är dags att tömma systemet.

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje huvudkran skall vara märkt med tomtnummer på en röd ”snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders, vår vattenansvarige, att öppna samtliga kranarna för att tömma systemet på vatten efter det är avstängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika att skräp kommer in i slangen kan man täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.


Parkering och p-böter vid Maltbacken

En del av medlemmarna har oturlig nog råkat ut för parkeringsböter sedan vi startade det nya systemet med digitalt p-tillstånd.

Erik Möller har haft kontakt med Aiomo park. De meddelar att vi kan ringa och prata med Aimo parks kundtjänst om man känner sig osäker på om fordonet är rätt registrerat och parkeringstillståndet tilldelat korrekt till registreringsnumret. Kontakta Aimo Park på telefonnummer 077-196 90 00.

Vidare ställde Erik frågan om huruvida dålig mobiltäckning på Maltbacken kan orsaka att parkeringsvakterna felaktigt bötfäller bilar. Aimo Park säger då att det kan det givetvis vara så och att man då ska överklaga den felaktiga boten och att Aimo då får ta en diskussion med parkeringsvakten.


Vinterplats/uppläggning av båtar på Maltbacken

Båtar får förvaras på platserna längs skogen som inte är el-laddplatser (om det inte är ens egen plats).

Det är fri parkering under vintern (med undantag från el-laddplatserna).


Snart tillbaka!

Några månader går fort och snart är vi tillbaka med ljuset, naturen, skärgården, djurlivet och allt annat vi får njuta av här ute. Hoppas alla får en God Jul och ett Gott Nytt år!

Felparkerad båttrailer

Denna båttrailer står i vägen och tar plats för en parkering bland gästplatserna och du som äger den/har ställt trailern här måste flytta på den.

Det går inte att hitta rätt fordon och ägare då registreringsnumret gäller för ett annat fordon.

Gästparkeringen är inte till för förvaring av båttrailrar.

Hastigheten genom sundet vid Maltbacken

Hej på er kära grannar

Jag vill bara ta tillfället och be er påminna om hastighetsbegränsningen förbi våra respektive hamnar.

Det handlar till viss del om svallvågorna som ger onödigt slitage på båtarnas förtöjningar och bryggor, fast jag vill trycka på säkerhetsaspekten för de som badar, simmar, paddlar, ror och seglar i sundet.

Tänk på all runt sundet som påfarter på en landsväg. Hastigheten sänks till 70 vid påfarter.
Samma här.

Väderleken spelar ingen roll.
Ålder på föraren, kön eller båttyp spelar ingen roll
Inte heller om man är sen till tennisen.

Tack för er tid.
Vänligen,
Johan Roman
Langö 78

Styrelsen har konstituerat sig

Idag har vi konstituerat vald styrelse för Risö-Langö samfällighetsförening

Ordförande: Erik Möller R13, ansvarar för styrelsens arbetsfördelning och svarar på medlemmars mail via mailbox: styrelse@riso-lango.com

Sekreterare: Ulrica Örtegren R60, skriver och håller ordning på alla våra protokoll och medlemsförteckning. Ulrica har också ansvaret för bryggorna vid Maltbacken och har i detta arbete Tommy Hultqvist R59 till sin hjälp.

Kassör: Anders Knutsson R39, tar hand om och håller reda på samfällighetens ekonomi. Anders har också tagit på sig att klippa gräset och underhålla fotbollsplanen i område 4.

Byggansvarig: Håkan Rundgren R4, är ansvarig för föreningens gemensamma byggnationer som dansbanan, bryggorna vid Maltbacken, spångar längs gula slingan.

Sopansvarig: Anders Wassén R14, är ny tillträdd suppleant i styrelsen och har tagit över ansvaret för beställning av tömning för sopstationen vid Maltbacken. Kontakta Anders när ni upptäcker om sopkärl är fulla och behöver tömmas, Obs! fyll ej på fulla sopkärl, ta då med soporna och töm på annat ställe.

Vattenansvarig: Anders Örtegren R60, tar hand om vårt färskvattensystem, stänger respektive öppnar vattentillförseln för aktuell säsong samt håller koll på tekniken vid pumphuset.

Webansvarig: Boson Johnsén R45, informerar medlemmar via hemsidan, kontakta eller lämna synpunkter angående hemsidan till mailbox: webred@riso-lango.com.

Save the date

Nästa arbetsdag för Risö-Langö samfällighetsförening blir den lördagen 18 september klockan 10.00. I vanlig ordning tar respektive områdesansvarig tillsammans med medlemmarna i arbetsområdet ansvaret för de arbeten som behöver utföras på våra gemensamma anläggningar

Till sist vill vi uppmana alla medlemmar att ta hand om miljöfarligt avfall och gods som står runt omkring ön vid en del av våra bryggor.

Rapport från Årsmötet 2021 Risö-Langö

Stämman avlöpte i vackert sommarväder vid dansbanan lördagen den 3 juli med 45 fastighetsägare närvarande, protokollet finns under menyn ”Dokument/Årstämmor, Protokoll och Rapporter”: Årsstämma 2021

Framställningar från styrelsen som vår ordförande Erik Möller tog upp på mötet är att medlemskapet i Risö-Langö Samfällighet är ett gemensamt ansvar för alla medlemmar. Alla vi måste hjälpas åt att sköta, underhålla och ta hand om de gemensamma anläggningarna som bryggor, dansbana, fotbollsplan, gula slingan, vattenförbrukning mm.


Styrelsen ansvar är inte att medla mellan grannar, påminna om att sortera sopor rätt etc.


All information från styrelsen sker via hemsidan, Facebook används endast för snabb info eller för hänvisning till ny information på hemsidan. De är upp till varje medlem/fastighet att ta del av informations som finns på hemsidan


Arbetsplikten infaller två gånger per år och är obligatorisk. Vid förhinder kontaktas områdesansvarig för överenskommelse att utföra arbete vid annat tillfälle.

Parkerings kort delades ut, 3 per fastighet + 2 st digitala parkeringstillstånd. Samtliga extra platser blev under stämman uthyrda, obs! uppställning av släpkärror får inte ske på gästparkering under högsäsong. Parkeringen nedanför tennisplanen får endast nyttjas under midsommar för oss på Risö & Langö. Erik Möller har kontaktat Vålarö samfällighetsföreningens ordförande om möjlighet finns att vi kan hyra ett antal platser.

Om du inte var med på stämman och kunde motta parkerings kort, kontakta vår sekreterare Ulrika Örtegren, Risö 60.Årsstämma 3:e juli, kl. 11.00

Nu är det dags för årsstämma.

Vi träffas vid dansbanan lördag 3 juli, kl 11.00. Om vädret tilllåter håller vi mötet utomhus. Det råder ju fortfarande pandemirestriktioner men vi anser att vi kan hålla stämman med behörigt avstånd mellan deltagarna. Det vi önskar är att alla begränsar deltagantalet med att det kommer bara en person från respektive fastighet.

Motion lämnas in till styrelsen senaste 3:e juni. Det går bra att maila till: styrelse@riso-lango.com

Vad det gäller gemensamt midsommarfirande på ön kommer inte detta att ske i år heller, tråkigt nog. Vi får hoppas att vi har ett annat pandemiläge till midsommaren nästa år!