Arbetsdag: Nästa lördag 19 september på Risö & Langö

Nästa lördagen den 19 september är det dags för höstens arbetsplikt.

Ny ordning för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

På årsmötet föreslogs att vi tillsätter arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. En grupp, “Gula Slingan” har redan startat med sitt arbete att inventera vad som behöver göras längs med vår gemensamma stig.

På senaste styrelsemötet tog vi fram följande förslag för arbetsgrupper och ansvariga.

  • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
  • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
  • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
  • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
  • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
  • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På lördag behöver vi också extra förstärkning till spångbyggen som kommer att ske runt gula slingan. Anmäl er gärna i förväg, via mail/sms, till Boson Johnsén, Risö 45, eller Ulrica Örtegren, Risö 60.

Information i Covid-19 tider till samfälligheten Risö & Langö

Covid-19
Samfällighet

Snart är sommaren här och allt är inte som vanligt! När värmen stiger och havet blir inbjudande vackert och varmt, kommer säkert många fler än tidigare tillbringa sin lediga tid ute på våra fina öar. Så därför är det säker extra viktigt att vi ser över hur vi sköter sopstationen, deltar på arbetsdag och är engagerade i kommande årsstämma.

Spara på färskvattnet

Låt oss börja med vattnet, detta gäller främst Risö. Det finns planer på att göra en större renovering av befintlig pumpstation på fastlandet. Många förbättringar har redan gjorts med hjälp av Anders Ö. , Eddy & Tommy H. men mer kommer att ske på sikt. I sommar kommer vi att få leva med nuvarande anläggning vilken inte har full kapacitet och det är därför viktigt att alla som bor på ute ön inte ödslar med vattnet i onödan. Till exempel på begränsningar är att det inte är tillåtet att bevattna på tomten eller fylla bubbelpool/utespa med färskvatten.

Det kanske kommer i vår ett positivt beslut från Nyköpings kommun att förlänga “kustledningen”, vilket möjliggör en annan vattenförsörjning till Vålarö respektive Risö. Naturligtvis kommer inte det att förändra vårt läge just nu men på sikt innebära en säkrare tillförsel av färskvattet.


Sopstationen på Maltbacken

Vi känner oss förpliktade att ta upp detta igen, det är säkert så att de flesta sköter sin sophantering och gör det som krävs för att förhindra onödig nedskräpning. Men! det är ändå återkommande att sopor ligger i driver utanför sopkärlen när de är fulla.

Om det inte går ner mer sopor i containrar och sopkärl ber vi er alla att ta med detta till någon annan sopstation och tömma det där. Sopkostnaden är hög och vi har en begränsning av antal tömningar, nästa steg i tömnings-frekvensen kommer att avsevärt öka våra gemensamma kostnader som antagligen många medlemmar skulle tycka vara orimligt. Så snälla, kan vi hjälpas åt med detta i sommar?

Det finns också möjligheter att åka iväg med sina sopor till återvinningscentraler. Bland annat finns det en i Tystberga som har öppet varje måndag eftermiddag om man inte vill åka hela vägen till Björshult.


Årsstämma 4 juli

Hur gör vi med årsstämman i dessa tider? Styrelsen har idag efter moget övervägande ändå beslutat att vi kommer kalla till stämman den 4:e juli. Separat kallelse kommer till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan OCH i år ber vi alla medlemmar att bara ansluta mötet med en medlem per tomt/fastighet, detta för att begränsa antalet deltagare på årsmötet. Vi får hålla avstånd väl på plats och göra det vi kan för att förhindra eventuell smittspridning.


Arbetsdag på lördag 30 maj.

Som vi har informerat om tidigare är även denna aktivitet lite speciell i år, läs mer på hemsidan! Ett stort arbete är dock planerat och det är att vi måste renovera vågbrytaren på den yttersta bryggan. Det är ett stort arbete som skall ske och vi söker därför ytterligare några frivilliga som kan vara med på lördag med att byta virke och skruv. Arbetet börjar klockan 10.00 på lördag, anmäl er gärna till Johan Roman på Langö som håller i planeringen.

Utan vågbrytare vill ingen vara…

Arbetsdag 30 maj på Risö & Langö

Arbetsdagen blir inte som vanligt i dessa Coronatider…

Vi genomför arbetsdagen som alltid men i respektive arbetsgrupp och det är helt frivilligt. Det blir ingen gemensam samling och vi bör inte samla oss i grupperna heller.

Till områdesansvariga: kalla till arbetsdagen och gör en lista över det som är aktuellt för respektive område. Dela ut områdets arbetsuppgifter via mail eller sms.

Till alla: arbetsdagen är naturligtvis helt frivillig i år och endast de som kan och vill göra någon nytta för våra gemensamma områden på öarna deltar.