Arbetsdag 27 maj

Arbetsplikt på vårens arbetsdag!

Denna arbetsdag skall vi förbereda för ny vattenförsörjning till Risö. Arbetet består i att transportera ut ny slang till respektive område.

Slangarna ligger nu vid dansbanan och skall alltså fördelas ut över hela ön. Varje slangrulle väger cirka 42 kg och det krävs minst 4 personer för att bära rullarna, därför krävs det att alla fastigheter representeras vid denna arbetsplikt.

I första skedet, denna dag, kommer vi placera ut slangrullarna längs den befintliga vattenslangen. Längre fram under säsongen, när det blir varmare, behöver slangen rullas längs den gamla. Så det kommer att krävas en extra arbetsdag i sommar för att klara av detta.

Respektive områdesansvarig kommer att få vidare instruktioner från Eddy.

Arbetsdag ute på öarna 24 september

Höstens arbetsdag infaller lördag 24 september med start kl 10.00. Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Denna gång kommer vi också att byta ut ett antal av bojarna till y-bommarna vid bryggorna vid Maltbacken. Hamnkapten Håkan Rundgren, Risö 4, kommer att kalla utsedda medlemmar för arbetet.

Områdesansvariga

Arbetsplikt 28 maj

Lördag 28 maj med start kl 10.00, är det dags att kavla upp ärmarna.

Prioritet i år är att rensa/såga ner granar som är angripna av granbarkborre. Särskilt där risk finns att skada ex ledningar/ligger över gula slingan/stigar och för nära hus.

På grund av väderleken/torka kan eldning av ris med mera behöva ske vid senare tillfälle.

Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Respektive områdesansvarig samlar sitt område för genomgång av vilka träd som ska sågas ner/rensas bort. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med övriga förslag på vad som behöver åtgärdas.

Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Områdesansvariga

Vårens arbetsdag 28 maj

Nu öppnar vi säsongen!

Vårens arbetsdag infaller lördag 28 maj med start kl 10.00. Enligt tidigare rutin för arbetsdagarna kommer vi inte att ha en gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Risö- Langö områdesansvariga

Save the date!

Lördag den 18 september är det dags för höstens arbetsdag

Snart dags att kavla upp ärmarna och ta på arbetshandskarna!

Inför arbetsdagen behöver varje arbetsområde själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så, det är upp till alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Risö Langö Områdesansvariga

Förra året tillsatte vi arbetsgrupper som har specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar som kan påverka vad vi behöver göra på våra gemensamma arbetsdagar.

Följande arbetsgrupper finns och de ansvariga är.

 • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
 • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Bryggor Maltbacken – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Sopstation – Anders Wassén, Risö 14
 • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
 • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Registrera digitala parkeringstillstånd

Några medlemmar i samfälligheten har fått parkeringsböter efter införandet av digitala parkeringstillstånd. Anledningen är att registreringen inte har gjorts fullt ut i aimo-park-portalen där man registrerar sitt tillstånd. Så en uppmaning till er som inte känner sig säkra på att man har gjort alla steg för att registrera tillstånden är att läsa informationen och se till att ni till sist har bestämt 1-2 fordon som de digitala p-tillstånden skall gälla.

Information Digitala tillstånd

Dags att kavla upp ärmarna – Arbetsdag i samfälligheten 29 maj

Ny ordning, sedan förra året, för arbetsdagarna är att vi inte har någon gemensam samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras och komma överens av vad som behöver göras.

Vi har arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. Följande för arbetsgrupper och ansvariga.

 • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
 • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
 • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
 • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
 • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På arbetsdagen behöver vi också extra förstärkning till rensning etc. som kommer att ske vid Maltbacken. Anmäl er gärna i förväg via mail till: styrelse@riso-lango.com eller på fb-sidan.

Risö-Langö säsongen startar!

Information och datum att notera:

Vårens arbetsdag infaller lördag 29 maj med start kl 10.00. Nyordning, som vi startade med förra året, för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Vi kommer gemensamt ta itu med en hel del arbete vid Maltbacken, framförallt en hel del jobb med bryggorna och dels rensa sly kring parkeringsplatserna. Mer information kommer när vi närmar oss den 29 maj och räkna med att en del av de boende från vart område behöver dela med sig med arbetskraft inne på land.

Parkeringsplatser

I vår kommer våra parkeringstillstånd att ändras, för boende på öarna kommer nya rutiner där vi skall uppge fordonets registreringsnummer, till parkeringsbolaget, kopplat till specifik plats och vi behöver då inte ha parkeringstillståndet i framrutan som tidigare. Alla p-platser kommer att kunna ha två alternativa registreringsnummer. Detta kommer att börja gälla från och med maj. Mer info, om hur vi skall gå tillväga och exakt när, kommer längre fram i vår.

Gästande bilar kommer att behöva visa ett parkeringstillstånd synligt i bilen. Utdelning av dessa sker som vanligt på årsstämman.

Det finns ett antal lediga ”fasta” parkeringsplatser för er som behöver mer än en p-plats. Kontakta Ulrica Örtegren, sekreterare, (Risö 60) om du vill hyra en sådan.

Våra parkeringstillstånd gäller endast på Maltbackens p-platser utom en gång om året, Midsommarhelgen, då gästande bilar får tillåtelse att parkera vid Vålarös bryggparkering. P-platsen precis före tennisbanan.

Maila styrelsen

Ny @mail-adress till styrelsen för samfälligheten Risö-Langö. Har du några idéer, tips eller synpunkter som du vill meddela styrelsen finns det nu en adress du är välkommen att höra av dig till: styrelse@riso-lango.com

Om du har direkta frågor angårende hemsidan, information, design eller innehåll går det bra att maila till webred@riso-lango.com

Vi ses snart på ön!

Och snart är det Påsk, April och Vår följt av sommaren – härliga tider!

Arbetsdag: Nästa lördag 19 september på Risö & Langö

Nästa lördagen den 19 september är det dags för höstens arbetsplikt.

Ny ordning för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde får själva besluta och komma med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så alla områdesansvariga, om ni inte redan har gjort det, dags att kalla er grupp till arbete som skall utföras.

På årsmötet föreslogs att vi tillsätter arbetsgrupper som har vissa specifika uppdrag att komma med förslag till förbättringar. En grupp, ”Gula Slingan” har redan startat med sitt arbete att inventera vad som behöver göras längs med vår gemensamma stig.

På senaste styrelsemötet tog vi fram följande förslag för arbetsgrupper och ansvariga.

 • Dansbanan – Jan-Eric Larsson, Risö 8
 • Gula slingan – Ulrica Örtegren, Risö 60
 • Bryggor Maltbacken – Johan Roman, Langö 78
 • Sopstation – Johan Roman, Langö 78
 • Fotbollsplan – Anders Knutsson, Risö 39
 • Vattengrupp – Jan-Eric Larsson, Risö 8

Vi efterlyser medlemmar att engagera sig i respektive grupp och anmäl er gärna till den som ansvarar för gruppen. Och! det är inte arbetsgruppen som nödvändigtvis skall utföra förbättringarna utan de kommer att lämna arbetsuppgifter inför våra gemensamma arbetsdagar.

På lördag behöver vi också extra förstärkning till spångbyggen som kommer att ske runt gula slingan. Anmäl er gärna i förväg, via mail/sms, till Boson Johnsén, Risö 45, eller Ulrica Örtegren, Risö 60.

Information i Covid-19 tider till samfälligheten Risö & Langö

Covid-19
Samfällighet

Snart är sommaren här och allt är inte som vanligt! När värmen stiger och havet blir inbjudande vackert och varmt, kommer säkert många fler än tidigare tillbringa sin lediga tid ute på våra fina öar. Så därför är det säker extra viktigt att vi ser över hur vi sköter sopstationen, deltar på arbetsdag och är engagerade i kommande årsstämma.

Spara på färskvattnet

Låt oss börja med vattnet, detta gäller främst Risö. Det finns planer på att göra en större renovering av befintlig pumpstation på fastlandet. Många förbättringar har redan gjorts med hjälp av Anders Ö. , Eddy & Tommy H. men mer kommer att ske på sikt. I sommar kommer vi att få leva med nuvarande anläggning vilken inte har full kapacitet och det är därför viktigt att alla som bor på ute ön inte ödslar med vattnet i onödan. Till exempel på begränsningar är att det inte är tillåtet att bevattna på tomten eller fylla bubbelpool/utespa med färskvatten.

Det kanske kommer i vår ett positivt beslut från Nyköpings kommun att förlänga ”kustledningen”, vilket möjliggör en annan vattenförsörjning till Vålarö respektive Risö. Naturligtvis kommer inte det att förändra vårt läge just nu men på sikt innebära en säkrare tillförsel av färskvattet.


Sopstationen på Maltbacken

Vi känner oss förpliktade att ta upp detta igen, det är säkert så att de flesta sköter sin sophantering och gör det som krävs för att förhindra onödig nedskräpning. Men! det är ändå återkommande att sopor ligger i driver utanför sopkärlen när de är fulla.

Om det inte går ner mer sopor i containrar och sopkärl ber vi er alla att ta med detta till någon annan sopstation och tömma det där. Sopkostnaden är hög och vi har en begränsning av antal tömningar, nästa steg i tömnings-frekvensen kommer att avsevärt öka våra gemensamma kostnader som antagligen många medlemmar skulle tycka vara orimligt. Så snälla, kan vi hjälpas åt med detta i sommar?

Det finns också möjligheter att åka iväg med sina sopor till återvinningscentraler. Bland annat finns det en i Tystberga som har öppet varje måndag eftermiddag om man inte vill åka hela vägen till Björshult.


Årsstämma 4 juli

Hur gör vi med årsstämman i dessa tider? Styrelsen har idag efter moget övervägande ändå beslutat att vi kommer kalla till stämman den 4:e juli. Separat kallelse kommer till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan OCH i år ber vi alla medlemmar att bara ansluta mötet med en medlem per tomt/fastighet, detta för att begränsa antalet deltagare på årsmötet. Vi får hålla avstånd väl på plats och göra det vi kan för att förhindra eventuell smittspridning.


Arbetsdag på lördag 30 maj.

Som vi har informerat om tidigare är även denna aktivitet lite speciell i år, läs mer på hemsidan! Ett stort arbete är dock planerat och det är att vi måste renovera vågbrytaren på den yttersta bryggan. Det är ett stort arbete som skall ske och vi söker därför ytterligare några frivilliga som kan vara med på lördag med att byta virke och skruv. Arbetet börjar klockan 10.00 på lördag, anmäl er gärna till Johan Roman på Langö som håller i planeringen.

Utan vågbrytare vill ingen vara…

Arbetsdag 30 maj på Risö & Langö

Arbetsdagen blir inte som vanligt i dessa Coronatider…

Vi genomför arbetsdagen som alltid men i respektive arbetsgrupp och det är helt frivilligt. Det blir ingen gemensam samling och vi bör inte samla oss i grupperna heller.

Till områdesansvariga: kalla till arbetsdagen och gör en lista över det som är aktuellt för respektive område. Dela ut områdets arbetsuppgifter via mail eller sms.

Till alla: arbetsdagen är naturligtvis helt frivillig i år och endast de som kan och vill göra någon nytta för våra gemensamma områden på öarna deltar.