Bokkistan stänger för sommaren

bokkistan

Den 29 september stänger vi bokkistan för i år, det är söndagen efter arbetspliktsdagen.

Om ni vill ha läsning över vintern så ta gärna med ett gäng böcker hem eller ut till ön.

Stort tack till:

Bertil o Kristina
Risö 12

Uppdatering om vattnet på Risö

Missfärgat vatten
Missfärgat vatten

Enligt rapport från spolningen av borrhålen så har allt gått bra men på grund av att det var länge sedan som spolning utfördes och att det också pumpades ut en stor mängd vatten på ett okontrollerat sätt, så blev det mera missfärgningar än vad som hade förväntats. 

Vi får räkna med att vattnet fortsätter vara missfärgat några veckor till och vi ombeds alla att absolut inte försöka spola rent eftersom det då bara riskerar att förlänga tiden det tar tills vattnet blir klart.

Det tar alltså lång tid för missfärgningen att klarna och partiklarna har sjunkit till botten. Ta med en dunk med dricksvatten tills vidare!

Vattnet påkopplat

Nu är vattnet påkopplat till Risö. Totalt har 20 m3 försvunnit ur tankarna fr onsdag morgon till torsdag em.
Hydroforer och pumparna i borrhålen och pumpstationen har arbetat hårt för att fylla tankar igen. 
Vg respektera de rekommendationer vi lägger ut på hemsidan. Vattnet är kraftigt missfärgat och det kommer ta sin tid att ’klarna’.
Upptäcker ni något som inte funkar, misstänkta vattenskador ring Anders Örtegren 070-3788764

Vattnet fortsatt avstängt

Vid kontroll av pumpstation i kväll visar att samtliga tankarna som buffrar vattnet är helt tomma. 

Pumparna i borrhålen har slagit i från av ngn anledning.

Det kommer nu ta ca 1 dygn att fylla tankarna innan vattnet åter kopplas på igen till Risö. 

Viktigt om ni upptäckter vattenläcka eller annat som inte funkar som det ska ute på Risö kontaktar Anders Örtegren. 

Att på eget initiativ öppna kranar för att spola rent ’systemet’ är absolut inte tillåtet. 

Vattnet kommer vara missfärgat en tid framöver vilket beror på spolningen av borrhål och nu också pga tomma vattentankar.

Vatten i kran!

Nu är vattnet påslaget igen från Maltbacken. Vattnet är kraftigt missfärgat och det kommer ta flera dygn innan det är normalt igen. Använd vattnet sparsamt och spola inte i onödan, slammet fortsätter att sjunka undan.

Rekommendation är att ta med eget dricksvatten till Risö den närmsta veckan.

Vattnet avstängt till tisdag kväll

På grund av mycket slam och avlagringar i borrhålen kommer vattnet vara avstängt till tisdag kväll.

Risken är annars att vattnet under längre tid kommer att var grumligt när det slam/avlagringar som inte spolas bort följer med in i bassänger/slangar. Slammet sjunker undan på ett naturligt sätt och det tar tid. 

Vi ber om överseende över detta. 

När arbetet är klart kan vattnet ändå vara lite grumligt, rekommendation är att under vecka 35 ta med dricksvatten ut till ön.

Så hanterar du ditt avfall från mulltoalett samt förbränningstoalett

På förekommen anledning….det är viktigt att vi tar hand om latrinavfall på rätt sätt ute i skärgården. Läs info från Nyköpings kommun i bilagt dokument, ett par viktiga utdrag från informationstexten:

Hantering och kompostering av latrin
Det viktigaste är att kompostering sker på ett hygieniskt sätt utan risker för människors hälsa och/eller miljön. Kompostering av latrin från torrtoaletter kan accepteras i gles bebyggelse, förutsatt att riskerna för vattenföroreningar och lukt, liksom rått- och flugförekomst beaktas.

Kompostera minst 6 månader – varmkompostering
Latrinen ska komposteras i minst 6 månader. Under komposteringen får inte nytt latrin tillföras. Under komposteringsperioden måste komposten uppnå en temperatur på minst 50 ºC för att hygieniseras. Efterkompostera gärna ytterligare 6 månader innan komposten används som jordförbättringsmedel.
Långtidslagring
Om inte komposten uppnår en temperatur på minst 50 ºC under komposteringsperioden är processen att betrakta som långtidslagring. Då måste latrinen lagras i minst två år för att materialet ska vara tillräckligt hygieniserat för att kunna användas.

Vattnet stängs av OBS! NYTT DATUM: 26 augusti

På måndag 26/8 kommer vattnet vara avstängt på Risö.

Borrhålen och pumpar på Maltbacken kommer att spolas rena och mätning av vattenflöde kommer att utföras.

När arbetet är klart kan vattnet vara lite grumligt, rekommendation är att under vecka 35 ta med dricksvatten ut till ön.

Vålaröruset 2019

Ett starkt gäng från Risö ställde upp i årets Vålarörus lördagen den 27 juli på samtliga sträckor 1,3, 3,7 och 7,4 km. Edvin och Patrik på Risö 6 kom på första och andra plats (3,7 km) och Bo på Risö 19 kom på tredje plats (7,4 km). Det var en riktigt stark insats eftersom det var väldigt varmt.

Heja!


Mer om laddstolpar på stämman söndag 21 juli

Efter den extra föreningsstämman på söndag har vi information och diskussioner kring laddplatser på Maltbacken. Detta är alltså inte en del av stämman men vi tänker att det kan vara ett bra tillfälle då folk ändå är samlade.Stämman startar klockan 15 och beräknas gå snabbt då det syftar till att välja in ledamöter till styrelsen och revisor enligt framtagna förslag.

Välkomna!