Rapport från Maltbacken

Snart är det dags att öppna för sommaren!

Vår bästa ordförande, Erik, kollade precis till båtarna på Maltbacken med tanke på regn och blåst. Han rapporterar att alla båtar flyter bra och de flesta verkar vara nyligen östa. Så om någon känner oro över sin båt så behöver ni inte det.

Laddstolparna är på plats men de är ännu inte aktiverade, vi återkommer med mer information och tilldelning av p-platser.

Vi är nog flera som vill komma igång tidigt i år att åka ut till ön eftersom vi har haft en så mild vinter, för egen del hoppas jag att temperaturen fortsätter i mars, då vi tänker inviga säsongen i mitten av månaden.

Projekt renovering pumpstation försenas

Pumphus Maltbacken vid gul markering

Vi har hittills bara fått in en offert för att ställa om och renovera vattenförsörjning från fastlandet och hela projektet måste senareläggas.

Risö samfällighet har uppdragit åt Forells VVS-ingenjörsfirma att göra en utredning av nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt flöde av färskvatten till Risö. Enligt detta tekniska förslag har vi bara fått ett företag intresserade och de har lämnat en offert för att utföra arbetet. Dessvärre överstiger deras offert den budget som vi fastslog på senaste föreningsstämman.

Vi kommer under våren att söka fler företag som kan lämna offert så att vi kan jämföra priser. Om belopp för renoveringen överstiger det vi har budget för måste vi antagligen ha ett nytt stämmobeslut för att kunna gå vidare, därför kommer hela projektet att senareläggas och förhoppningsvis starta hösten 2020.

Detta riskerar inte att vi kommer stå utan färskvatten år 2020, den befintliga pumpstationen kommer att fungera ett år till men det är naturligtvis önskvärt att vi kommer igång med renoveringen och ställer om vattenförsörjningen så snart det går.

Välkommen till Risö Langö nya hemsida!

Nu byter vi plats och hälsar alla välkomna till ny adress, punkt com!

Detta är samma text som finns på den gamla adressen: punkt se.

Den största skillnaden är adressen, annars är mycket ganska likt som hemsidan ser ut idag. En annan skillnad är våra användarnamn vid inloggning, registrerad e-post för tomtnummer fungerar eller så använder du ditt tomtnummer utan mellanslag och prickar över o. Exempel: Risö 45 har användarnamnet: riso45, (små bokstäver, gemener, inga ö utan o, inget mellanslag före siffror).

Första gången du går in på sidan skriv in ditt användarnamn/e-post, väljer du länken ”Glömt?” och följer instruktionen, ett mail skickas automatiskt till den e-post-adress som är registrerad för medlemmen/tomtnumret. Sedan loggar du in igen med användarnamn och det nya lösenordet, om du vill kan du skapa ett nytt lösenord om du tycker det autogenererade lösenordet är krångligt. Öppna sidan ”Medlemmar ” och följ länken: ”Ändra lösenord”

I PDF-filen som är mailad till samtliga finns uppgifter för alla medlemmar, tomtnummer, användarnamn och registrerade e-post-adresser. Om någon uppgift är fel finns det en länk under ”Medlemmar” på den nya hemsidan: ”Redigera min information”, ändra i detta formulär.

Om inloggningen misslyckas eller att du inte får ett mail kan det bero på att det är fel mailadress registrerad på din användare (kontrollerar gärna först i medlemsfilen här nedan), maila då mig så skall jag försöka lösa detta. Ange tomt nummer, namn och mailadress och eventuellt felmeddelande.

boson.johnsen@gmail.com

Ny hemsida: http://www.riso-lango.com/

Alternativ gällande ombyggnad av pumpanläggning

Hej

Vid årsstämman kommer omröstning att ske gällande hur föreningen ska finansiera ombyggnad av pumpanläggning för vattenförsörjning till Risö. Aktuell status är att anläggningen är i dåligt skick med ofullständig rening vilket riskerar att vi blir utan fungerande vatten.

Styrelsen beräknar att vi kommer vara tvungna att göra en investering på 350 000 kr till vilket det saknas fullständiga medel för i dagsläget. Det fonderade medlen för Ga1 är idag 117 500 kr. De 3 alternativ som styrelsen lägger fram för omröstning är:

  1. Höjning av avgiften för Ga1 med 1000 kr. Styrelsen tar, med professionell hjälp, fram en ritning och begär in offerter under verksamhetsåret 2019-2020 och genomför arbetet under hösten 2020. Detta kommer då troligtvis kräva en extra utdebitering inför detta arbete utöver den höjda avgiften.
  2. Skyndsam åtgärd av pumpanläggning. Styrelsen får mandat av stämman att genomföra det arbete denna anser behövas med en totalt kostnad om maximalt 350 000 kr. Arbetet genomförs i höst. En extra utdebitering kommer att göras för att täcka kostnaden för arbetet om uppskattningsvis 3000 kr.
  3. Vi avvaktar förbättringar tills vidare. Fastighetsägarna uppmanas att själva installera vattenrenare samt koka vattnet då det är svårt att garantera kvaliteten på vattnet.

/Styrelsen
genom Erik Möller

Förhandsbesked, vattnet är godkänt att dricka

Förhandsbesked fr Nyköpings vattenlaboratoriet, vattnet är godkänt att dricka, inga spår av bakterier finns. Provtagning kommer att utföras kontinuerligt under säsongen.
Intyg kommer sättas upp på anslagstavlan så fort det kommer per post.
Observera att grundvattennivån är mkt låg vilket påverkar tillgången av vatten till Risö.
Bevattning, fylla badtunnor etc och onödigt slöseri till annat än till hushållet är absolut förbjuden.
Trevlig helg