Utökad gästparkering för Risö & Langö vid Vålarö småbåtshamn

Gästparkering närmast Risövägen.

Vi har fått OK från Vålarö samfällighet att vi kan nyttja gästparkeringen året om.

Detta innebär endast gästande bilar och inte släpvagnar/båttrailrar. Tidigare hinder för oss att använda Vålarös gästparkering har då varit att deras samfällighet har störts sig på att vi på Risö & Langö har ställt släpvagnar/båttrailrar där.

Rapport från Årsmötet 2021 Risö-Langö

Stämman avlöpte i vackert sommarväder vid dansbanan lördagen den 3 juli med 45 fastighetsägare närvarande, protokollet finns under menyn “Dokument/Årstämmor, Protokoll och Rapporter”: Årsstämma 2021

Framställningar från styrelsen som vår ordförande Erik Möller tog upp på mötet är att medlemskapet i Risö-Langö Samfällighet är ett gemensamt ansvar för alla medlemmar. Alla vi måste hjälpas åt att sköta, underhålla och ta hand om de gemensamma anläggningarna som bryggor, dansbana, fotbollsplan, gula slingan, vattenförbrukning mm.


Styrelsen ansvar är inte att medla mellan grannar, påminna om att sortera sopor rätt etc.


All information från styrelsen sker via hemsidan, Facebook används endast för snabb info eller för hänvisning till ny information på hemsidan. De är upp till varje medlem/fastighet att ta del av informations som finns på hemsidan


Arbetsplikten infaller två gånger per år och är obligatorisk. Vid förhinder kontaktas områdesansvarig för överenskommelse att utföra arbete vid annat tillfälle.

Parkerings kort delades ut, 3 per fastighet + 2 st digitala parkeringstillstånd. Samtliga extra platser blev under stämman uthyrda, obs! uppställning av släpkärror får inte ske på gästparkering under högsäsong. Parkeringen nedanför tennisplanen får endast nyttjas under midsommar för oss på Risö & Langö. Erik Möller har kontaktat Vålarö samfällighetsföreningens ordförande om möjlighet finns att vi kan hyra ett antal platser.

Om du inte var med på stämman och kunde motta parkerings kort, kontakta vår sekreterare Ulrika Örtegren, Risö 60.Trädgallring längs Risövägen senareläggs

Trädgallring börjar torsdag 10 juni och tar cirka 10-14 arbetsdagar.


Christina Rehnström med ansvar för allmänning och fritid i Vålarö samfällighet informerar:

Det som Risö- & Langöbor kommer att märka av är träd som skall tas ner efter Risövägen från uppfarten till Mört/Idvägen till tennisbanan. Gallring på höger sida vägen om man kör mot tennisbanan. Där kommer maskinen gå fram efter vägen och naturligtvis kommer även tyngre fordon komma att åka på Risövägen.
Information finns att läsa på anslagstavlan vid containerplatsen.

Om frågor för Du höra av Dig
Christina Rehnström 073 946 02 62

Nya parkeringstillstånd på Maltbacken

I dagarna mailas nya P-tillstånd till samtliga medlemmar.

Vi kommer nu stegvis gå över till en mix av digitala P-tillstånd och de P-tillstånd i papper vi har idag. De ni har nu fungerar som vanligt tills datumet gått ut.

Ni kommer inom kort få två mail från Aimo Park.
Ett som bekräftar att ni blivit kund. Det ska ni inte svara på eller agera på.
Och ett där ni uppmanas aktivera ert konto. Klicka på länken. 
När ni aktiverar ert konto ska ni först lägga in era personuppgifter och registrera bilar. Därefter aktiverar ni P-tillstånd. Följ bara instruktionen i bilagan så kommer det gå bra.

Vi har alla två digitala P-tillstånd per medlem. De kopplar ni till två registreringsnummer. Och ni kan när ni vill ändra till andra registreringsnummer. Ingen p-lapp behövs för registrerade fordon. 
Tillstånden är inte kopplade till specifik p-plats utan gäller på hela parkeringen. Alltså både på er plats och gästplatserna. Precis som papperstillstånden.
Har ni registrerat en bil gäller det digitala P-tillståndet tills vidare. Inte bara årsvis som nu.
De vanliga P-lapparna ni har nu gäller som vanligt tills datumet har gått ut. Och ni kommer att få tre nya pappers-tillstånd i samband med stämman. Alla kommer då ha två digitala tillstånd och tre papperstillstånd för gäster. 
Fördelen med de digitala är förstås att när man väl registrerat sin bil behöver man inte hantera detta eller drabbas av missriktade böter för att man råkat glömma P-lappen. 

För att alla ska få informationen går detta mail till alla mailadresser i medlemsförteckningen till den mail som står först om ni angett två mail för er tomt när jag registrerar er hos Aimo Park. Så bara en per tomt kommer att få mailen från Aimo Park.

Viktigast i mailet är den bilaga som följer med. Missa inte den. Ni behöver den för att ni ska få digitala P-tillstånd. Bilagan i mailet beskriver hur ni går tillväga. Alla steg måste genomföras för att bilen/bilarna ska registreras.

Senaste protokollet från vägföreningen

Hittar du bland dokument: Vägföreningen

Årsstämman hålls den 8 maj och då är det bara styrelsens ledamöter på plats och räknar röster.

Kallelse till årsstämman i vägföreningen kommer att postas till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas, covidsäker, med fullmakter i år. Dessa kan lämnas till vägföreningen den 2 maj vid Vålarös sopsortering eller lämnas innan dess i “Vålaröpostlådan” som sitter vid anslagstavlan intill Vålarö sopsortering och brevlådor.

Mer information kommer med kallelse, som skickas ut 12-19 april.

Risö-Langö säsongen startar!

Information och datum att notera:

Vårens arbetsdag infaller lördag 29 maj med start kl 10.00. Nyordning, som vi startade med förra året, för arbetsdagarna är att vi inte kommer att ha någon samling för områdesansvariga innan arbetsdagen. Varje arbetsområde beslutar själva och kommer med förslag på vad som behöver åtgärdas. Så till alla områdesansvariga, se över vad som behöver åtgärdas, i samråd med gruppen, och när det väl är dags kalla er grupp till arbete som skall utföras.

Vi kommer gemensamt ta itu med en hel del arbete vid Maltbacken, framförallt en hel del jobb med bryggorna och dels rensa sly kring parkeringsplatserna. Mer information kommer när vi närmar oss den 29 maj och räkna med att en del av de boende från vart område behöver dela med sig med arbetskraft inne på land.

Parkeringsplatser

I vår kommer våra parkeringstillstånd att ändras, för boende på öarna kommer nya rutiner där vi skall uppge fordonets registreringsnummer, till parkeringsbolaget, kopplat till specifik plats och vi behöver då inte ha parkeringstillståndet i framrutan som tidigare. Alla p-platser kommer att kunna ha två alternativa registreringsnummer. Detta kommer att börja gälla från och med maj. Mer info, om hur vi skall gå tillväga och exakt när, kommer längre fram i vår.

Gästande bilar kommer att behöva visa ett parkeringstillstånd synligt i bilen. Utdelning av dessa sker som vanligt på årsstämman.

Det finns ett antal lediga “fasta” parkeringsplatser för er som behöver mer än en p-plats. Kontakta Ulrica Örtegren, sekreterare, (Risö 60) om du vill hyra en sådan.

Våra parkeringstillstånd gäller endast på Maltbackens p-platser utom en gång om året, Midsommarhelgen, då gästande bilar får tillåtelse att parkera vid Vålarös bryggparkering. P-platsen precis före tennisbanan.

Maila styrelsen

Ny @mail-adress till styrelsen för samfälligheten Risö-Langö. Har du några idéer, tips eller synpunkter som du vill meddela styrelsen finns det nu en adress du är välkommen att höra av dig till: styrelse@riso-lango.com

Om du har direkta frågor angårende hemsidan, information, design eller innehåll går det bra att maila till webred@riso-lango.com

Vi ses snart på ön!

Och snart är det Påsk, April och Vår följt av sommaren – härliga tider!

Rapport från Maltbacken

Snart är det dags att öppna för sommaren!

Vår bästa ordförande, Erik, kollade precis till båtarna på Maltbacken med tanke på regn och blåst. Han rapporterar att alla båtar flyter bra och de flesta verkar vara nyligen östa. Så om någon känner oro över sin båt så behöver ni inte det.

Laddstolparna är på plats men de är ännu inte aktiverade, vi återkommer med mer information och tilldelning av p-platser.

Vi är nog flera som vill komma igång tidigt i år att åka ut till ön eftersom vi har haft en så mild vinter, för egen del hoppas jag att temperaturen fortsätter i mars, då vi tänker inviga säsongen i mitten av månaden.