Problem med digitalt parkeringstillstånd från Aimo

Registreringsnummer syns inte i Aimos portal eller i appen

Aimo Park har något tekniskt problem med registrerade bilar i deras system och när man loggar in ser vi inte våra egna registreringsnummer men de är tydligen synliga för aimo park och de har sagt att vi inte skall få parkeringsböter för redan registrerade bilar.

Aimo Park meddelar:

”Bilarna som var inlagda i gamla systemet har följt med tillstånden till det nya systemet men det syns inte på de boendes konton. Vi har anmält det men då vet ni iaf att de inte har försvunnit utan de syns bara inte på tillstånden på kundens konto.”

Vägarbete på Risövägen vecka 32-33

Information från vägföreningen

Reparationsarbete av Risövägen kommer utföras under vecka 32-33. Detta efter att vägföreningen besiktigat Risövägen tillsammans med representant från Nyköping kommuns Vatten & Avlopps avdelning. 

Vi vill uppmärksamma alla boende på öarna att det kommer bli ”stökigt” med framfarten under perioden. Sträckan som ska repareras är Risövägen ner från 219 fram till korsningen vid containerplatsen.

Informerar Johan Roman, Langö 78, ordförande i Vålarö vägsamfällighet.

Påminnelse: Gästparkeringen avstängd 29/7 och 1/8

Alla bilar och släpvagnar måste flyttas inför helgens filminspelning.

Tystnad tagning!

Risö Langö samfällighet har lånat ut gästparkeringen på Maltbacken den 29 juli och 1 augusti för filminspelning.

Dessa båda dagar kommer gästparkeringen att spärras av och gästande bilar hänvisas till Vålarös gästparkering, strax före tennisbanan på vänster sida när man kommer från Utflyktsvägen.

Det gäller även parkeringsplatserna 80, 81, 82, 83, 84, 87 och 90.

Trafikvett på Risövägen

Respektera hastighetsbegränsning och högerregeln

Det är viktigt att alla som kör Risövägen håller hastigheten, speciellt nu när vi inte fått vägslänterna slagna trots löfte från vår väghållare, och att vi alla tänker på högerregeln.

När vi åker ut till öarna så har trafiken från Idvägen och Gäddvägen företräde, och även de som kommer från Svärdsklova.

På väg mot 219 har vi företräde som kommer från Maltbacken.