Vägarbete på Risövägen vecka 32-33

Information från vägföreningen

Reparationsarbete av Risövägen kommer utföras under vecka 32-33. Detta efter att vägföreningen besiktigat Risövägen tillsammans med representant från Nyköping kommuns Vatten & Avlopps avdelning. 

Vi vill uppmärksamma alla boende på öarna att det kommer bli ”stökigt” med framfarten under perioden. Sträckan som ska repareras är Risövägen ner från 219 fram till korsningen vid containerplatsen.

Informerar Johan Roman, Langö 78, ordförande i Vålarö vägsamfällighet.

Påminnelse: Gästparkeringen avstängd 29/7 och 1/8

Alla bilar och släpvagnar måste flyttas inför helgens filminspelning.

Tystnad tagning!

Risö Langö samfällighet har lånat ut gästparkeringen på Maltbacken den 29 juli och 1 augusti för filminspelning.

Dessa båda dagar kommer gästparkeringen att spärras av och gästande bilar hänvisas till Vålarös gästparkering, strax före tennisbanan på vänster sida när man kommer från Utflyktsvägen.

Det gäller även parkeringsplatserna 80, 81, 82, 83, 84, 87 och 90.

Trafikvett på Risövägen

Respektera hastighetsbegränsning och högerregeln

Det är viktigt att alla som kör Risövägen håller hastigheten, speciellt nu när vi inte fått vägslänterna slagna trots löfte från vår väghållare, och att vi alla tänker på högerregeln.

När vi åker ut till öarna så har trafiken från Idvägen och Gäddvägen företräde, och även de som kommer från Svärdsklova.

På väg mot 219 har vi företräde som kommer från Maltbacken.

Gästparkeringen avstängd 29/7 och 1/8

Tystnad tagning!

Risö Langö samfällighet har lånat ut gästparkeringen på Maltbacken den 29 juli och 1 augusti för filminspelning.

Dessa båda dagar kommer gästparkeringen att spärras av och gästande bilar hänvisas till Vålarös gästparkering, strax före tennisbanan på vänster sida när man kommer från Utflyktsvägen.

Husbyggare på Langö informerar

Vi kommer att bygga en ny stuga på platsen där vår gamla stuga och lusthus har stått. Det kommer att innebära en del stök och leveranser till Maltbacken. Vi fick bygglov och startbesked för ca 1 vecka sedan och har påbörjat rivningen av det gamla. Vårt bygge kommer att ha en del påverkan på Maltbacken och det gemensamma under en begränsad tid.


Dels kommer vi att behöva ta ut en container till Maltbacken för rivningsvirke och för restavfall/återvinning från bygget. Vi räknar med minst tre tider för container, nu under rivning, första delen av uppsättning av huset och mot slutet då byggfirman ska av-etablera. Det kan bli fler. Vi tänker oss att den ställs på ”Lastplats” vid brevlådorna.


Leveransen av huset kommer att ske till Maltbacken under v50. Vi ber om ursäkt för extra mycket stök den veckan och ber också grannar om möjligt att parkera någon annanstans. Vi ser att pråmen kommer att kunna komma in till stora bryggan eller till stranden mellan pir 4 och 5 (gamla oanvända piren). Därför vill vi be om att få bilfritt på parkeringen närmast stranden, gärna även borta vid rampen för att underlätta vändning av bilarna.

Vi återkommer så fort vi vet exakt dag, det är inte tänkt att ta mer än en dag för hela huset att lossas och forslas till ön. Därefter kommer enstaka leveranser från lokala firmor att ske efter behov på bygget, främst isolering, skivmaterial och kök. Men de ska inte vålla några större oroligheter jämfört med de första timmerbilarna.


Huset som ska sättas upp är en egenmodifierad variant av: https://www.kuusamohirsitalot.fi/sv/timmerhus/timmervilla-saapunki-100s/
Arbetet kommer att utföras av Hietala Talot Oy.

För leverans över sundet till vår tomt och markarbeten på tomten står https://www.facebook.com/liveatseaab


Tänkta hållpunkter i projektet, förutsatt att vädret tillåter och ingen is eller vind ställer till:

  • Rivning klar inom några dagar.
  • Markarbeten påbörjas denna vecka.
  • Plintar gjuts nu och resten av året, det är ett antal.
  • Leverans av hus V50.
  • Jul och Nyår inget arbete, eventuellt är någon från Byggfirman på plats och sorterar material i rätt ordning på ön.
  • V1-2 Byggfirman börjar att resa stommen.
  • V5-6 Vattentätt skal. V8-10 Inredning färdig och kök våtrum på plats.
  • V12 Byggfirman lämnar.
  • Alla tider mycket grovt uppskattade.

Vi kommer att lägga upp en version av den här texten på Facebook också.

Mvh Bröderna Carl-Johan och Carl-Fredrik Enell med familj