Husbyggare på Langö informerar

Vi kommer att bygga en ny stuga på platsen där vår gamla stuga och lusthus har stått. Det kommer att innebära en del stök och leveranser till Maltbacken. Vi fick bygglov och startbesked för ca 1 vecka sedan och har påbörjat rivningen av det gamla. Vårt bygge kommer att ha en del påverkan på Maltbacken och det gemensamma under en begränsad tid.


Dels kommer vi att behöva ta ut en container till Maltbacken för rivningsvirke och för restavfall/återvinning från bygget. Vi räknar med minst tre tider för container, nu under rivning, första delen av uppsättning av huset och mot slutet då byggfirman ska av-etablera. Det kan bli fler. Vi tänker oss att den ställs på ”Lastplats” vid brevlådorna.


Leveransen av huset kommer att ske till Maltbacken under v50. Vi ber om ursäkt för extra mycket stök den veckan och ber också grannar om möjligt att parkera någon annanstans. Vi ser att pråmen kommer att kunna komma in till stora bryggan eller till stranden mellan pir 4 och 5 (gamla oanvända piren). Därför vill vi be om att få bilfritt på parkeringen närmast stranden, gärna även borta vid rampen för att underlätta vändning av bilarna.

Vi återkommer så fort vi vet exakt dag, det är inte tänkt att ta mer än en dag för hela huset att lossas och forslas till ön. Därefter kommer enstaka leveranser från lokala firmor att ske efter behov på bygget, främst isolering, skivmaterial och kök. Men de ska inte vålla några större oroligheter jämfört med de första timmerbilarna.


Huset som ska sättas upp är en egenmodifierad variant av: https://www.kuusamohirsitalot.fi/sv/timmerhus/timmervilla-saapunki-100s/
Arbetet kommer att utföras av Hietala Talot Oy.

För leverans över sundet till vår tomt och markarbeten på tomten står https://www.facebook.com/liveatseaab


Tänkta hållpunkter i projektet, förutsatt att vädret tillåter och ingen is eller vind ställer till:

  • Rivning klar inom några dagar.
  • Markarbeten påbörjas denna vecka.
  • Plintar gjuts nu och resten av året, det är ett antal.
  • Leverans av hus V50.
  • Jul och Nyår inget arbete, eventuellt är någon från Byggfirman på plats och sorterar material i rätt ordning på ön.
  • V1-2 Byggfirman börjar att resa stommen.
  • V5-6 Vattentätt skal. V8-10 Inredning färdig och kök våtrum på plats.
  • V12 Byggfirman lämnar.
  • Alla tider mycket grovt uppskattade.

Vi kommer att lägga upp en version av den här texten på Facebook också.

Mvh Bröderna Carl-Johan och Carl-Fredrik Enell med familj

Snart säsongsavslut

och lite att tänka på när vi stänger inför vintern

se mer, filmen finns i fb-gruppen

För inte så länge sedan hade vi en vatteläcka ute på ön och trycket i ledningarna försvann snabbt. De som var ute på ön vid detta tillfälle fick knappt fram vatten ur kran. Nu var denna läcka mellan tomter och troligen orsakad av förslitningspåverkan på kopplingar och slang.

Men det är också en bra lärdom hur snabbt det går att vattnet töms i land när olyckan är framme, var därför alltid noga att stänga av huvudkranen vid tomten när du inte är på ön.

Snart är det frysgrader och vattnet kommer att stängas av helt ut till ön, detta sker någon gång under november, vi meddelar senare när datum fastställs exakt. Det innebär att det är dags att tömma systemet.

Stäng av vattnet vid fastighetens vattenkran vid huvudledningen och skruva i sär ledningen från kranen. Varje huvudkran skall vara märkt med tomtnummer på en röd ”snöpinne”, fyll gärna i numret om det är otydligt. Därefter kommer Anders, vår vattenansvarige, att öppna samtliga kranarna för att tömma systemet på vatten efter det är avstängt i pumphuset.
Ledningarna måste vara öppna hela vintern, för undvika att skräp kommer in i slangen kan man täcka kopplingen och/eller sätta ett finmaskigt nät runt kopplingen.
Viktigt att ni gör enligt ovan så vi slipper att kranar fryser sönder och orsakar läckage när vattnet sätts på igen i vår.


Parkering och p-böter vid Maltbacken

En del av medlemmarna har oturlig nog råkat ut för parkeringsböter sedan vi startade det nya systemet med digitalt p-tillstånd.

Erik Möller har haft kontakt med Aiomo park. De meddelar att vi kan ringa och prata med Aimo parks kundtjänst om man känner sig osäker på om fordonet är rätt registrerat och parkeringstillståndet tilldelat korrekt till registreringsnumret. Kontakta Aimo Park på telefonnummer 077-196 90 00.

Vidare ställde Erik frågan om huruvida dålig mobiltäckning på Maltbacken kan orsaka att parkeringsvakterna felaktigt bötfäller bilar. Aimo Park säger då att det kan det givetvis vara så och att man då ska överklaga den felaktiga boten och att Aimo då får ta en diskussion med parkeringsvakten.


Vinterplats/uppläggning av båtar på Maltbacken

Båtar får förvaras på platserna längs skogen som inte är el-laddplatser (om det inte är ens egen plats).

Det är fri parkering under vintern (med undantag från el-laddplatserna).


Snart tillbaka!

Några månader går fort och snart är vi tillbaka med ljuset, naturen, skärgården, djurlivet och allt annat vi får njuta av här ute. Hoppas alla får en God Jul och ett Gott Nytt år!

Felparkerad båttrailer

Denna båttrailer står i vägen och tar plats för en parkering bland gästplatserna och du som äger den/har ställt trailern här måste flytta på den.

Det går inte att hitta rätt fordon och ägare då registreringsnumret gäller för ett annat fordon.

Gästparkeringen är inte till för förvaring av båttrailrar.

Utökad gästparkering för Risö & Langö vid Vålarö småbåtshamn

Gästparkering närmast Risövägen.

Vi har fått OK från Vålarö samfällighet att vi kan nyttja gästparkeringen året om.

Detta innebär endast gästande bilar och inte släpvagnar/båttrailrar. Tidigare hinder för oss att använda Vålarös gästparkering har då varit att deras samfällighet har störts sig på att vi på Risö & Langö har ställt släpvagnar/båttrailrar där.

Rapport från Årsmötet 2021 Risö-Langö

Stämman avlöpte i vackert sommarväder vid dansbanan lördagen den 3 juli med 45 fastighetsägare närvarande, protokollet finns under menyn ”Dokument/Årstämmor, Protokoll och Rapporter”: Årsstämma 2021

Framställningar från styrelsen som vår ordförande Erik Möller tog upp på mötet är att medlemskapet i Risö-Langö Samfällighet är ett gemensamt ansvar för alla medlemmar. Alla vi måste hjälpas åt att sköta, underhålla och ta hand om de gemensamma anläggningarna som bryggor, dansbana, fotbollsplan, gula slingan, vattenförbrukning mm.


Styrelsen ansvar är inte att medla mellan grannar, påminna om att sortera sopor rätt etc.


All information från styrelsen sker via hemsidan, Facebook används endast för snabb info eller för hänvisning till ny information på hemsidan. De är upp till varje medlem/fastighet att ta del av informations som finns på hemsidan


Arbetsplikten infaller två gånger per år och är obligatorisk. Vid förhinder kontaktas områdesansvarig för överenskommelse att utföra arbete vid annat tillfälle.

Parkerings kort delades ut, 3 per fastighet + 2 st digitala parkeringstillstånd. Samtliga extra platser blev under stämman uthyrda, obs! uppställning av släpkärror får inte ske på gästparkering under högsäsong. Parkeringen nedanför tennisplanen får endast nyttjas under midsommar för oss på Risö & Langö. Erik Möller har kontaktat Vålarö samfällighetsföreningens ordförande om möjlighet finns att vi kan hyra ett antal platser.

Om du inte var med på stämman och kunde motta parkerings kort, kontakta vår sekreterare Ulrika Örtegren, Risö 60.Trädgallring längs Risövägen senareläggs

Trädgallring börjar torsdag 10 juni och tar cirka 10-14 arbetsdagar.


Christina Rehnström med ansvar för allmänning och fritid i Vålarö samfällighet informerar:

Det som Risö- & Langöbor kommer att märka av är träd som skall tas ner efter Risövägen från uppfarten till Mört/Idvägen till tennisbanan. Gallring på höger sida vägen om man kör mot tennisbanan. Där kommer maskinen gå fram efter vägen och naturligtvis kommer även tyngre fordon komma att åka på Risövägen.
Information finns att läsa på anslagstavlan vid containerplatsen.

Om frågor för Du höra av Dig
Christina Rehnström 073 946 02 62

Nya parkeringstillstånd på Maltbacken

I dagarna mailas nya P-tillstånd till samtliga medlemmar.

Vi kommer nu stegvis gå över till en mix av digitala P-tillstånd och de P-tillstånd i papper vi har idag. De ni har nu fungerar som vanligt tills datumet gått ut.

Ni kommer inom kort få två mail från Aimo Park.
Ett som bekräftar att ni blivit kund. Det ska ni inte svara på eller agera på.
Och ett där ni uppmanas aktivera ert konto. Klicka på länken. 
När ni aktiverar ert konto ska ni först lägga in era personuppgifter och registrera bilar. Därefter aktiverar ni P-tillstånd. Följ bara instruktionen i bilagan så kommer det gå bra.

Vi har alla två digitala P-tillstånd per medlem. De kopplar ni till två registreringsnummer. Och ni kan när ni vill ändra till andra registreringsnummer. Ingen p-lapp behövs för registrerade fordon. 
Tillstånden är inte kopplade till specifik p-plats utan gäller på hela parkeringen. Alltså både på er plats och gästplatserna. Precis som papperstillstånden.
Har ni registrerat en bil gäller det digitala P-tillståndet tills vidare. Inte bara årsvis som nu.
De vanliga P-lapparna ni har nu gäller som vanligt tills datumet har gått ut. Och ni kommer att få tre nya pappers-tillstånd i samband med stämman. Alla kommer då ha två digitala tillstånd och tre papperstillstånd för gäster. 
Fördelen med de digitala är förstås att när man väl registrerat sin bil behöver man inte hantera detta eller drabbas av missriktade böter för att man råkat glömma P-lappen. 

För att alla ska få informationen går detta mail till alla mailadresser i medlemsförteckningen till den mail som står först om ni angett två mail för er tomt när jag registrerar er hos Aimo Park. Så bara en per tomt kommer att få mailen från Aimo Park.

Viktigast i mailet är den bilaga som följer med. Missa inte den. Ni behöver den för att ni ska få digitala P-tillstånd. Bilagan i mailet beskriver hur ni går tillväga. Alla steg måste genomföras för att bilen/bilarna ska registreras.