Arbetsplikt samt årsmöte

Styrelsen har beslutat om datum för arbetsplikt och årsmöte enligt:

26 maj arbetsplikt

30 juni årsmöte

29 september arbetsplikt

Mer info kommer.

 

Ledamot till Vålarö vägförening

Styrelsen informerar om att Vålarö vägförening har en utmaning att hitta styrelseledamöter. Traditionellt sett har en person  från Risö/Langö suttit i denna styrelse, vilket är lämpligt då vägföreningen har hand om vägförbindelsen som leder ner från stora vägen ner till Maltbacken. Att öarnas intressen bevakas är av stor betydelse. Vi vill därför åter höja en röst för att deltagande kring öarnas föreningar är av största vikt.Vi hoppas på att någon av er kan höra av sig till valberedningen och visa intresse då det är viktigt att posterna tillsätts. Vid intresse hör av er till:

Robert Möller, 070-6229630 alternativt på robertmoller53@hotmail.com

Israpport efterfrågas

Är det någon som har något att rapportera gällande isläget? Kommentera gärna här. Om du har bild som kan publiceras, maila till:

ulrika_moller@msn.com.

Senaste rapport kommer den 17/2 från Sirpa på 56:an att det endast är lite is vid bryggorna och öppet ut till Risö. Tack för rapport!

Adressregistret är uppdaterat

Om ni vet med er att ni ändrat något när det gäller ägande eller adressuppgifter kontakta Ulrica Örtegren via hemsidan och ändra själv på hemsidan under fliken ”Medlemmar”

Webbadmin

Nya webbansvariga

Då Maria Malmenbeck tyvärr lämnat Risö kommer Erik och Ulrika Möller på Risö 13 att vara nya webbadmins för hemsidan. Hör av er om ni vill ha något publicerat eller om annat gällande vår hemsida. Ansvarig för adressregistret tillika sekreterare är Ulrica Örtegren.

Erik Möller: erik.moller@effekt.se 070-6372356

Ulrika Möller: ulrika_moller@msn.com 070-4616292

Ulrica Örtegren: ulrica@ortegren.com 070-6425586