Alternativ gällande ombyggnad av pumpanläggning

Hej

Vid årsstämman kommer omröstning att ske gällande hur föreningen ska finansiera ombyggnad av pumpanläggning för vattenförsörjning till Risö. Aktuell status är att anläggningen är i dåligt skick med ofullständig rening vilket riskerar att vi blir utan fungerande vatten.

Styrelsen beräknar att vi kommer vara tvungna att göra en investering på 350 000 kr till vilket det saknas fullständiga medel för i dagsläget. Det fonderade medlen för Ga1 är idag 117 500 kr. De 3 alternativ som styrelsen lägger fram för omröstning är:

  1. Höjning av avgiften för Ga1 med 1000 kr. Styrelsen tar, med professionell hjälp, fram en ritning och begär in offerter under verksamhetsåret 2019-2020 och genomför arbetet under hösten 2020. Detta kommer då troligtvis kräva en extra utdebitering inför detta arbete utöver den höjda avgiften.
  2. Skyndsam åtgärd av pumpanläggning. Styrelsen får mandat av stämman att genomföra det arbete denna anser behövas med en totalt kostnad om maximalt 350 000 kr. Arbetet genomförs i höst. En extra utdebitering kommer att göras för att täcka kostnaden för arbetet om uppskattningsvis 3000 kr.
  3. Vi avvaktar förbättringar tills vidare. Fastighetsägarna uppmanas att själva installera vattenrenare samt koka vattnet då det är svårt att garantera kvaliteten på vattnet.

/Styrelsen
genom Erik Möller