Loppis på dansbanan söndag 19 juli kl. 13.00-16.00

Visst har vi alla saker som vi vill bli av med men som någon annan kan ha användning av? Det var också ett tag sedan vi hade en aktivitet på vår kära dansbana. Därför finns planer på att ha en loppis sön 19 juli dit man kan komma och sälja saker man vill bli av med och kanske har just du turen att hitta ett fynd! 

Har du en båt du vill bli av med? Kanske en säng, en soffa eller vitvaror? Passa gärna på att sälja större saker du vill bli av med också. Ta med en bild till dansbanan så alla kan se vad du säljer.

Eftersom det ännu finns restriktioner på sammankomster på mer än 50 pers vill vi att du skriver i kommentarsfältet på Facebook om du tänker komma och sälja saker. Om du inte har Facebook kan du kontakta Ulrika Möller, Risö 13 på: 070-461 62 92.

Under loppisen kommer även Café Risö att hålla öppet.

Varmt välkomna!

Årsstämma 4 juli kl 10.00 utanför Dansbanan

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar via mail. All information och dokument finns i mailet eller går att hämta här på hemsidan: Dokument – Årsstämmor och Protokoll

Medlemmarna i Risö Samfällighetsförening kallas till den ordinarie årsstämman. Stämman kommer att hållas på gräsmattan utanför dansbanan där vi håller ett avstånd till varandra på minst 2 meter. OBS! Med hänsyn till Covid 19 kan bara en representant för varje tomt medverka vid stämman. Medtag fullmakt vid behov.

Risö Bokkista öppnar för säsongen

Nu är det dags för sommarens nöje, lata eller regniga dagar.

Bibliotikarierna från Risö 12 hälsar:

Bokkistan är nu öppen för i år.
Vi har i år fått ett antal ungdomsböcker från S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

Glad sommar från 
Kristina och Bertil

Båtplatser, Midsommar och sophantering.

Vår hamnkapten Johan Roman har inventerat båtplatserna för vår samfällighet och det har inte varit helt enkelt att ta reda på vilka platser alla medlemmar har men Johan har kommit långt. För att få till det sista behöver vi allas hjälp och korrigera de sista osäkra platser, i tabellen är de markerade med orange färg. Dokumentet ligger i menyn “Dokument – Maltbacken…”. Tacksam för all hjälp vi kan få!


Midsommar i Coronatider

I förra inlägget från den 24 maj informerade vi om hur vi bör förhålla oss till evenemang på öarna i Coronatider, där fanns inte information om Midsommar med, sorry!

Midsommar skall självklart firas även i år! Men vi kommer inte att arrangera ett gemensamt firande i år. Det är område 2 som står på tur för festligheterna detta år och de kommer att skjuta på sin insats till nästa Midsommar, 2021.


Återvinn miljöfarligt avfall 26 juni

Vi har bokat att renhållningen ska komma till Maltbacken för att ta hand om miljöfarligt avfall den 26/6 kl 14-18. Då kan man passa på att lämna färgrester, miljöovänliga vätskor och lysrör bland annat.

Information i Covid-19 tider till samfälligheten Risö & Langö

Covid-19
Samfällighet

Snart är sommaren här och allt är inte som vanligt! När värmen stiger och havet blir inbjudande vackert och varmt, kommer säkert många fler än tidigare tillbringa sin lediga tid ute på våra fina öar. Så därför är det säker extra viktigt att vi ser över hur vi sköter sopstationen, deltar på arbetsdag och är engagerade i kommande årsstämma.

Spara på färskvattnet

Låt oss börja med vattnet, detta gäller främst Risö. Det finns planer på att göra en större renovering av befintlig pumpstation på fastlandet. Många förbättringar har redan gjorts med hjälp av Anders Ö. , Eddy & Tommy H. men mer kommer att ske på sikt. I sommar kommer vi att få leva med nuvarande anläggning vilken inte har full kapacitet och det är därför viktigt att alla som bor på ute ön inte ödslar med vattnet i onödan. Till exempel på begränsningar är att det inte är tillåtet att bevattna på tomten eller fylla bubbelpool/utespa med färskvatten.

Det kanske kommer i vår ett positivt beslut från Nyköpings kommun att förlänga “kustledningen”, vilket möjliggör en annan vattenförsörjning till Vålarö respektive Risö. Naturligtvis kommer inte det att förändra vårt läge just nu men på sikt innebära en säkrare tillförsel av färskvattet.


Sopstationen på Maltbacken

Vi känner oss förpliktade att ta upp detta igen, det är säkert så att de flesta sköter sin sophantering och gör det som krävs för att förhindra onödig nedskräpning. Men! det är ändå återkommande att sopor ligger i driver utanför sopkärlen när de är fulla.

Om det inte går ner mer sopor i containrar och sopkärl ber vi er alla att ta med detta till någon annan sopstation och tömma det där. Sopkostnaden är hög och vi har en begränsning av antal tömningar, nästa steg i tömnings-frekvensen kommer att avsevärt öka våra gemensamma kostnader som antagligen många medlemmar skulle tycka vara orimligt. Så snälla, kan vi hjälpas åt med detta i sommar?

Det finns också möjligheter att åka iväg med sina sopor till återvinningscentraler. Bland annat finns det en i Tystberga som har öppet varje måndag eftermiddag om man inte vill åka hela vägen till Björshult.


Årsstämma 4 juli

Hur gör vi med årsstämman i dessa tider? Styrelsen har idag efter moget övervägande ändå beslutat att vi kommer kalla till stämman den 4:e juli. Separat kallelse kommer till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan OCH i år ber vi alla medlemmar att bara ansluta mötet med en medlem per tomt/fastighet, detta för att begränsa antalet deltagare på årsmötet. Vi får hålla avstånd väl på plats och göra det vi kan för att förhindra eventuell smittspridning.


Arbetsdag på lördag 30 maj.

Som vi har informerat om tidigare är även denna aktivitet lite speciell i år, läs mer på hemsidan! Ett stort arbete är dock planerat och det är att vi måste renovera vågbrytaren på den yttersta bryggan. Det är ett stort arbete som skall ske och vi söker därför ytterligare några frivilliga som kan vara med på lördag med att byta virke och skruv. Arbetet börjar klockan 10.00 på lördag, anmäl er gärna till Johan Roman på Langö som håller i planeringen.

Utan vågbrytare vill ingen vara…

Arbetsdag 30 maj på Risö & Langö

Arbetsdagen blir inte som vanligt i dessa Coronatider…

Vi genomför arbetsdagen som alltid men i respektive arbetsgrupp och det är helt frivilligt. Det blir ingen gemensam samling och vi bör inte samla oss i grupperna heller.

Till områdesansvariga: kalla till arbetsdagen och gör en lista över det som är aktuellt för respektive område. Dela ut områdets arbetsuppgifter via mail eller sms.

Till alla: arbetsdagen är naturligtvis helt frivillig i år och endast de som kan och vill göra någon nytta för våra gemensamma områden på öarna deltar.

Nu är det Vår och vatten finns i kran

Den varma vintern till trots är vårens ankomst fullt normal

Idag har Anders Örtegren fått igång färskvattnet till ön. Efter en hjälteinsats i hård blåst, som mest hade vi en vind idag på 29 m/s utanför Oxelösund, har Anders tagit sig runt ön och stängt alla kranar, för att sedan öppna kran i pumphuset för tillförsel till våra tomter.

Tyvärr har inte allt gått helt smärtfritt och det kommer att vara en begränsning av tillgången av vattnet i helgen. Så var sparsam med mängden du använder. Det första vattnet som kommer i början av säsongen kan ha fällningar och vara svagt färgad, ta med färsk-/dricksvatten i dunk även denna helg.

Rapport från Maltbacken

Snart är det dags att öppna för sommaren!

Vår bästa ordförande, Erik, kollade precis till båtarna på Maltbacken med tanke på regn och blåst. Han rapporterar att alla båtar flyter bra och de flesta verkar vara nyligen östa. Så om någon känner oro över sin båt så behöver ni inte det.

Laddstolparna är på plats men de är ännu inte aktiverade, vi återkommer med mer information och tilldelning av p-platser.

Vi är nog flera som vill komma igång tidigt i år att åka ut till ön eftersom vi har haft en så mild vinter, för egen del hoppas jag att temperaturen fortsätter i mars, då vi tänker inviga säsongen i mitten av månaden.

Projekt renovering pumpstation försenas

Pumphus Maltbacken vid gul markering

Vi har hittills bara fått in en offert för att ställa om och renovera vattenförsörjning från fastlandet och hela projektet måste senareläggas.

Risö samfällighet har uppdragit åt Forells VVS-ingenjörsfirma att göra en utredning av nödvändiga åtgärder för att säkerställa fortsatt flöde av färskvatten till Risö. Enligt detta tekniska förslag har vi bara fått ett företag intresserade och de har lämnat en offert för att utföra arbetet. Dessvärre överstiger deras offert den budget som vi fastslog på senaste föreningsstämman.

Vi kommer under våren att söka fler företag som kan lämna offert så att vi kan jämföra priser. Om belopp för renoveringen överstiger det vi har budget för måste vi antagligen ha ett nytt stämmobeslut för att kunna gå vidare, därför kommer hela projektet att senareläggas och förhoppningsvis starta hösten 2020.

Detta riskerar inte att vi kommer stå utan färskvatten år 2020, den befintliga pumpstationen kommer att fungera ett år till men det är naturligtvis önskvärt att vi kommer igång med renoveringen och ställer om vattenförsörjningen så snart det går.

Välkommen till Risö Langö nya hemsida!

Nu byter vi plats och hälsar alla välkomna till ny adress, punkt com!

Detta är samma text som finns på den gamla adressen: punkt se.

Den största skillnaden är adressen, annars är mycket ganska likt som hemsidan ser ut idag. En annan skillnad är våra användarnamn vid inloggning, registrerad e-post för tomtnummer fungerar eller så använder du ditt tomtnummer utan mellanslag och prickar över o. Exempel: Risö 45 har användarnamnet: riso45, (små bokstäver, gemener, inga ö utan o, inget mellanslag före siffror).

Första gången du går in på sidan skriv in ditt användarnamn/e-post, väljer du länken “Glömt?” och följer instruktionen, ett mail skickas automatiskt till den e-post-adress som är registrerad för medlemmen/tomtnumret. Sedan loggar du in igen med användarnamn och det nya lösenordet, om du vill kan du skapa ett nytt lösenord om du tycker det autogenererade lösenordet är krångligt. Öppna sidan “Medlemmar ” och följ länken: “Ändra lösenord”

I PDF-filen som är mailad till samtliga finns uppgifter för alla medlemmar, tomtnummer, användarnamn och registrerade e-post-adresser. Om någon uppgift är fel finns det en länk under “Medlemmar” på den nya hemsidan: “Redigera min information”, ändra i detta formulär.

Om inloggningen misslyckas eller att du inte får ett mail kan det bero på att det är fel mailadress registrerad på din användare (kontrollerar gärna först i medlemsfilen här nedan), maila då mig så skall jag försöka lösa detta. Ange tomt nummer, namn och mailadress och eventuellt felmeddelande.

boson.johnsen@gmail.com

Ny hemsida: http://www.riso-lango.com/