Vålarö Vägförening årsstämma 2020

Kallelse till uppskjuten stämma 5 september 2020

Stämma i Coronatider: Stämman 2020 kommer att genomföras, som en uppskjuten stämma, den 5 september 2020 kl 10.00 med max 50 personer som är fysiskt närvarande vid mötet och där övriga medlemmar kan delta digitalt (uppkopplat med hjälp av internet och med dator/smartphone med ljud och bild) eller via ombud (som deltar fysiskt vid mötet).

Stämman kommer att förenklas genom att endast besluta om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året, framställning från styrelsen, kommande års budget med dito medlemsavgifter och val av förtroendevalda.

Mer info hittar du här: Vålarö Vägförening

4-Hjulingar på Risö

Köra Fyrhjuling på Risö

Några medlemmar har hört av sig till styrelsen om att de störs av oljudet från fyrhjuliga fordon som dessutom river upp i terrängen.

Vi har tagit upp frågan i styrelsen och kommit fram till att det inte ligger i vårt uppdrag att ”agera polis” på öarna i frågor som ligger utanför våra gemensamma anläggningar etc. Detta innefattar även frågor om vattenskotrar, frågor kring bygglov på medlemmars fastigheter, nedtagning av träd etc. som visst är viktiga frågor men som vi anser ligger utanför styrelsen uppdrag.

Som samfällighetsförening är vårt primära uppgift att hantera våra gemensamma anläggningar samt att även skapa en bra gemenskap för våra medlemmar där alla kan känna sig delaktiga. Vi besvarar givetvis också frågor från medlemmarna kring saker där det är otydligt hur vi agerar bäst som fastighetsägare på skärgårdsöar även om ansvaret för detta ligger på fastighetsägaren.

I det aktuella fallet med fyrhjulingar, hänvisar vi till transportstyrelsen regler kring körning av fyrhjuliga fordon. Det finns tydliga regler vad som gäller för terrängkörning och om att köra fyrhjuliga fordon. Läs mer hos transportstyrelsen eller klicka på bilden här ovan för att läsa pdf-filen.

I övrigt är det vår förhoppning att vi grannar på öarna kan visa varandra den hänsyn som gör att vi alla kan njuta av vårt boende på bästa sätt. Om ni är osäkra på om något ni gör som stör era grannar, ställ gärna frågan direkt till dem. Om det är något er granne gör som stör er, informera dem gärna direkt om att det innebär en oangelägenhet för er så att ni kan komma överens.

Nedmontering telefonstolpar

I nästa vecka startar ett arbete med att ta ned gamla telefonkablar och stolpar. De som skall utföra arbetet har nu placerat sin båt längst ut på nocken av brygga 4, längst in i viken. Nedmonteringen startar på måndag och båten kommer att ligga på denna plats tills arbetet är utfört.

Provtagning dricksvatten

Vi har fått ett muntligt besked från Nyköpings Vattenlaboratorium: “Mikrobiologiska och kemiska resultatet av vattenanalysen på dricksvatten är utan anmärkning”.

Och vi påminner samtidigt om att alla måste vara mycket sparsam med vattnet! Bevattningsförbud gäller under hela säsongen.

Trevlig sommar ?

Loppis på dansbanan söndag 19 juli kl. 13.00-16.00

Visst har vi alla saker som vi vill bli av med men som någon annan kan ha användning av? Det var också ett tag sedan vi hade en aktivitet på vår kära dansbana. Därför finns planer på att ha en loppis sön 19 juli dit man kan komma och sälja saker man vill bli av med och kanske har just du turen att hitta ett fynd! 

Har du en båt du vill bli av med? Kanske en säng, en soffa eller vitvaror? Passa gärna på att sälja större saker du vill bli av med också. Ta med en bild till dansbanan så alla kan se vad du säljer.

Eftersom det ännu finns restriktioner på sammankomster på mer än 50 pers vill vi att du skriver i kommentarsfältet på Facebook om du tänker komma och sälja saker. Om du inte har Facebook kan du kontakta Ulrika Möller, Risö 13 på: 070-461 62 92.

Under loppisen kommer även Café Risö att hålla öppet.

Varmt välkomna!

Årsstämma 4 juli kl 10.00 utanför Dansbanan

Kallelse har nu skickats ut till samtliga medlemmar via mail. All information och dokument finns i mailet eller går att hämta här på hemsidan: Dokument – Årsstämmor och Protokoll

Medlemmarna i Risö Samfällighetsförening kallas till den ordinarie årsstämman. Stämman kommer att hållas på gräsmattan utanför dansbanan där vi håller ett avstånd till varandra på minst 2 meter. OBS! Med hänsyn till Covid 19 kan bara en representant för varje tomt medverka vid stämman. Medtag fullmakt vid behov.

Risö Bokkista öppnar för säsongen

Nu är det dags för sommarens nöje, lata eller regniga dagar.

Bibliotikarierna från Risö 12 hälsar:

Bokkistan är nu öppen för i år.
Vi har i år fått ett antal ungdomsböcker från S:t Eskils gymnasium i Eskilstuna.

Glad sommar från 
Kristina och Bertil

Båtplatser, Midsommar och sophantering.

Vår hamnkapten Johan Roman har inventerat båtplatserna för vår samfällighet och det har inte varit helt enkelt att ta reda på vilka platser alla medlemmar har men Johan har kommit långt. För att få till det sista behöver vi allas hjälp och korrigera de sista osäkra platser, i tabellen är de markerade med orange färg. Dokumentet ligger i menyn “Dokument – Maltbacken…”. Tacksam för all hjälp vi kan få!


Midsommar i Coronatider

I förra inlägget från den 24 maj informerade vi om hur vi bör förhålla oss till evenemang på öarna i Coronatider, där fanns inte information om Midsommar med, sorry!

Midsommar skall självklart firas även i år! Men vi kommer inte att arrangera ett gemensamt firande i år. Det är område 2 som står på tur för festligheterna detta år och de kommer att skjuta på sin insats till nästa Midsommar, 2021.


Återvinn miljöfarligt avfall 26 juni

Vi har bokat att renhållningen ska komma till Maltbacken för att ta hand om miljöfarligt avfall den 26/6 kl 14-18. Då kan man passa på att lämna färgrester, miljöovänliga vätskor och lysrör bland annat.

Information i Covid-19 tider till samfälligheten Risö & Langö

Covid-19
Samfällighet

Snart är sommaren här och allt är inte som vanligt! När värmen stiger och havet blir inbjudande vackert och varmt, kommer säkert många fler än tidigare tillbringa sin lediga tid ute på våra fina öar. Så därför är det säker extra viktigt att vi ser över hur vi sköter sopstationen, deltar på arbetsdag och är engagerade i kommande årsstämma.

Spara på färskvattnet

Låt oss börja med vattnet, detta gäller främst Risö. Det finns planer på att göra en större renovering av befintlig pumpstation på fastlandet. Många förbättringar har redan gjorts med hjälp av Anders Ö. , Eddy & Tommy H. men mer kommer att ske på sikt. I sommar kommer vi att få leva med nuvarande anläggning vilken inte har full kapacitet och det är därför viktigt att alla som bor på ute ön inte ödslar med vattnet i onödan. Till exempel på begränsningar är att det inte är tillåtet att bevattna på tomten eller fylla bubbelpool/utespa med färskvatten.

Det kanske kommer i vår ett positivt beslut från Nyköpings kommun att förlänga “kustledningen”, vilket möjliggör en annan vattenförsörjning till Vålarö respektive Risö. Naturligtvis kommer inte det att förändra vårt läge just nu men på sikt innebära en säkrare tillförsel av färskvattet.


Sopstationen på Maltbacken

Vi känner oss förpliktade att ta upp detta igen, det är säkert så att de flesta sköter sin sophantering och gör det som krävs för att förhindra onödig nedskräpning. Men! det är ändå återkommande att sopor ligger i driver utanför sopkärlen när de är fulla.

Om det inte går ner mer sopor i containrar och sopkärl ber vi er alla att ta med detta till någon annan sopstation och tömma det där. Sopkostnaden är hög och vi har en begränsning av antal tömningar, nästa steg i tömnings-frekvensen kommer att avsevärt öka våra gemensamma kostnader som antagligen många medlemmar skulle tycka vara orimligt. Så snälla, kan vi hjälpas åt med detta i sommar?

Det finns också möjligheter att åka iväg med sina sopor till återvinningscentraler. Bland annat finns det en i Tystberga som har öppet varje måndag eftermiddag om man inte vill åka hela vägen till Björshult.


Årsstämma 4 juli

Hur gör vi med årsstämman i dessa tider? Styrelsen har idag efter moget övervägande ändå beslutat att vi kommer kalla till stämman den 4:e juli. Separat kallelse kommer till alla medlemmar. Stämman kommer att hållas utomhus vid dansbanan OCH i år ber vi alla medlemmar att bara ansluta mötet med en medlem per tomt/fastighet, detta för att begränsa antalet deltagare på årsmötet. Vi får hålla avstånd väl på plats och göra det vi kan för att förhindra eventuell smittspridning.


Arbetsdag på lördag 30 maj.

Som vi har informerat om tidigare är även denna aktivitet lite speciell i år, läs mer på hemsidan! Ett stort arbete är dock planerat och det är att vi måste renovera vågbrytaren på den yttersta bryggan. Det är ett stort arbete som skall ske och vi söker därför ytterligare några frivilliga som kan vara med på lördag med att byta virke och skruv. Arbetet börjar klockan 10.00 på lördag, anmäl er gärna till Johan Roman på Langö som håller i planeringen.

Utan vågbrytare vill ingen vara…