Information från Sten Bengtsson, vägföreningen

Utrymning av p-platser på Maltbacken torsdagen 26 april
Skador efter vinterns plogning på Maltbacken skall återställas torsdagen 26 april.
För att arbetena skall kunna utföras måste parkeringsplatsen då vara utrymd med undantag av p-platserna mot skogen där båtar ligger upplagda. Idag ligger det massor som ska användas vid återställandet på P-platser tillhörande Risö 1, 3, 5 och 7 (enligt bild). Vid behov finns Vålarös p-platser ”midsommarparkeringen”. 
 
 

Vattnet är påkopplat!

Nu har värmen kommit och vattnet är påkopplat till Risö. Vattenansvarig ber alla kontrollera sina kopplingar och ledningar när ni kopplar på ert vatten så att inget står och läcker.

Vattnet

Vintern har varit lång och kall men nu äntligen kommer vi ut till Risö! Vattnet kommer inte sättas förrän 1/5 p g a att det fortfarande har varit minusgrader på nätterna. Det är alltid kallare på Risö än hemma i stan.

Samtliga kranar på huvudledningen är stängda, vg öppna dem inte förrän det framgår på hemsidan att vattnet är påsläppt och kopplingar/slangar är provtryckta. Vattenfall har varit ute på Risö och arbetat med ledningarna. För att undvika onödigt läckage från vattenledningar som ev skadats av detta arbete kommer provtryckning ske.

När vattnet är påsläppt, var rädd om det. Ha koll på ledningar och kopplingar på er tomt. Förra säsongen var ett bra år gällande låg förbrukning.

Trevlig helg önskar Anders Örtegren, 070-378 87 64

 

Arbetsplikt samt årsmöte

Styrelsen har beslutat om datum för arbetsplikt och årsmöte enligt:

26 maj arbetsplikt

30 juni årsmöte

29 september arbetsplikt

Mer info kommer.

 

Ledamot till Vålarö vägförening

Styrelsen informerar om att Vålarö vägförening har en utmaning att hitta styrelseledamöter. Traditionellt sett har en person  från Risö/Langö suttit i denna styrelse, vilket är lämpligt då vägföreningen har hand om vägförbindelsen som leder ner från stora vägen ner till Maltbacken. Att öarnas intressen bevakas är av stor betydelse. Vi vill därför åter höja en röst för att deltagande kring öarnas föreningar är av största vikt.Vi hoppas på att någon av er kan höra av sig till valberedningen och visa intresse då det är viktigt att posterna tillsätts. Vid intresse hör av er till:

Robert Möller, 070-6229630 alternativt på robertmoller53@hotmail.com

Israpport efterfrågas

Är det någon som har något att rapportera gällande isläget? Kommentera gärna här. Om du har bild som kan publiceras, maila till:

ulrika_moller@msn.com.

Senaste rapport kommer den 17/2 från Sirpa på 56:an att det endast är lite is vid bryggorna och öppet ut till Risö. Tack för rapport!

Adressregistret är uppdaterat

Om ni vet med er att ni ändrat något när det gäller ägande eller adressuppgifter kontakta Ulrica Örtegren via hemsidan och ändra själv på hemsidan under fliken ”Medlemmar”

Webbadmin

Nya webbansvariga

Då Maria Malmenbeck tyvärr lämnat Risö kommer Erik och Ulrika Möller på Risö 13 att vara nya webbadmins för hemsidan. Hör av er om ni vill ha något publicerat eller om annat gällande vår hemsida. Ansvarig för adressregistret tillika sekreterare är Ulrica Örtegren.

Erik Möller: erik.moller@effekt.se 070-6372356

Ulrika Möller: ulrika_moller@msn.com 070-4616292

Ulrica Örtegren: ulrica@ortegren.com 070-6425586